Verksamhetsbeskrivningar för svenska företag

Underhåll i Tumba

AlarmOn Sverige AB
Org.nr: 556957-5953
Företaget ska bedriva installation, service, underhåll (serviceavtal), försäljning, samt import och export av säkerhetsprodukter, säkerhetsartiklar, säkerhetsutrustning. Skall även bedriva personalentreprenader inom pers ...
Alholmens Ekonomiska Tomtägareförening
Org.nr: 702000-0308
Föreningen har till ändamål att främja medlemmarnas ekonomiska intressen genom att: *företräda medlemmarna vid förhandlingar med externa parter som till exempel statliga och kommunala myndigheter, föreningar och enskild ...
Botkyrka VVS & Fastighetsservice AB
Org.nr: 556400-5808
Aktiebolaget ska bedriva försäljning, reparation och underhåll inom VVS-branschen, och övriga reparationer och underhåll av fastigheter samt därmed förenlig verksamhet. Bolaget skall även äga och förvalta fastigheter.
EZ GRUPPEN AB
Org.nr: 556901-2635
Bolaget ska bedriva bygg, renovering, fastighets entreprenad, vinter och sommar underhåll (klippa gräs, ploga snö med maskiner, skottasnö, snö på tak mm). Snickeri, skogs arbete (nerfällning av träd, röjningsarbete, besk ...
Fönster Planeten AB
Org.nr: 556895-7921
Aktiebolaget ska bedriva all typ av fönsterservice, reparation samt underhåll.
Konsult & Mark i Tumba AB
Org.nr: 556872-7118
Föremålet för bolagets verksamhet är att bedriva konsultationer inom området mark, underhåll och drift, äga och förvalta andra, såväl noterade som onoterade, svenska aktiebolag, äga och förvalta fast egendom såväl inom s ...
MILTON SPÅRTEKNIK HB
Org.nr: 916635-6320
KONSULTVERKSAMHET INOM DET SPÅRTEKNISKA OMRÅDET OCH KONSTRUKTION, UTVECKLING SAMT FÖRSÄLJNING AV MASKINER, VERKTYG OCH MATERIAL FÖR I FÖRSTA HAND SPÅRBYGGNAD OCH UNDERHÅLL
Moderna Anläggningar i Mälardalen AB
Org.nr: 556900-6751
Aktiebolaget ska bedriva konsultationer samt uföra tjänster inom området drift- och underhåll relaterat till markskötsel, gatu- och parkskötsel, vinterväghållning samt markarbeten och fastig- hetsskötsel, hyra ut maskine ...
ORYLO Städ Service HB
Org.nr: 969736-2581
Städbransch med lokalvård, professionell golvvård, underhåll av trägolv, professionell stenvård, fönsterputs, hemstädning samt därmed förenlig verksamhet. Trädgårdsskötsel, snöröjning, markunderhåll, byggnadsverksamhet, ...
RenTak i Stockholm HB
Org.nr: 969754-5771
Föremålet för bolagets verksamhet är att bedriva underhåll av yttertak, byggtjänster, service, försäljning och därmed förenlig verksamhet.
Stangebye Installation AB
Org.nr: 556859-4732
Bolaget skall verka med installation och underhåll av el- och datanät samt mindre ombyggnadsuppdrag och därmed förenlig verksamhet.
Tumba Plåt & Bilverkstad AB
Org.nr: 556960-9265
Bolagets verksamhet skall bestå av reparation och installation av motorfordon, reparation och underhåll av bilar, samt därmed förenlig verksamhet.