Verksamhetsbeskrivningar för svenska företag

Underhåll i Tullinge

Aktiebolaget Aerotransport Scandinavian
Org.nr: 556626-2001
Bolaget skall vara en plattform för att utveckla och bedriva kommersiell flygverksamhet, försäljning och inköp av luftfartyg, flygmotorer, flygsimulatorer, fordon och fastigheter, inhyrning och uthyrning av luftfartyg, f ...
Anna & Linus Jour och Familjehem AB
Org.nr: 556905-9669
Bolaget ska bedriva förmedling av jour och familjehems verksamhet, byggnation-, reparation-, och underhåll av fastigheter samt därmed förenlig verksamhet.
Elgöns Fastighetsägareförening u.p.a.
Org.nr: 716416-6121
Föreningen skall ha till ändamål att främja medlemmarnas ekonomiska intressen genom att ombesörja och bekosta underhåll av vägar, platser, brunnar och bryggor, avsedda till allmänt bruk på Elgön i Österåkers kommun, Stoc ...
Hagbyhus AB
Org.nr: 559007-7714
Föremålet för bolagets verksamhet är att bedriva byggentreprenad, utförande av om- och tillbyggander, reparationer och underhåll på fastigheter samt äga och förvalta fast och lös egendom och därmed förenlig verksamhet.
HB JoB Service i Tullinge
Org.nr: 969755-1696
Företaget skall bedriva uthyrning av entreprenadmaskiner för markarbeten. Även utföra markarbeten. Samt syssla med underhåll och reparationer av entreprenadmaskiner och därmed förenlig verksamhet.
Jörgen Ohlin AB
Org.nr: 559017-1723
Föremålet för bolagets verksamhet är att bedriva konsultverksamhet inom IT och informationshantering samt i entreprenadform bedriva installation och underhåll av elektriska anläggningar inom elbranschen. Bolagets verksam ...
Kulthammar AB
Org.nr: 556481-9620
Föremålet för bolagets rörelse är byggnation, underhåll, exploatering, projektering, förvaltning av egna och andras fastigheter och flyktingmottagning tillika rumsuthyrning samt därmed förenlig verksamhet.
Maskin Trade Norden AB
Org.nr: 556912-4190
Föremålet för bolagets verksamhet är att Aktiebolaget skall bedriva försäljning och uthyrning av enduromaskiner, byggnadsentreprenadmaskiner och byggnadsmaskinutrustning. Utföra byggnadsentreprenader, reparation och unde ...
Norsborgs Eltjänst AB
Org.nr: 556391-9454
Bolaget skall utföra elmontering samt service, reparation och underhåll av elektriska anläggningar och apparater, ävensom idka därmed förenlig verksamhet.
Skandinavisk Bygg & Badrum AB
Org.nr: 556963-5120
Bolaget har till föremål för sin verksamhet bedriva entreprenadarbete och konsultarbete inom byggnadsbranschen, bedriva kapitalrörelse, förvärva, äga förvalta fast och lös egendom, bedriva handel med fastigheter, samt be ...
Skymont AB
Org.nr: 556294-1632
Bolaget skall bedriva byggnation och underhåll av ställningar avseende permanent bruk för glastak och liknande, inköp och försäljning av byggmaterial samt tekniska tjänster och produkter huvudsakligen inom byggnadsområde ...
Skytec AB
Org.nr: 556929-4175
Bolaget skall bedriva byggnation och underhåll av ställningar avseende permanent bruk för glastak och liknande, inköp och försäljning av byggmaterial samt tekniska tjänster och produkter huvudsakligen inom byggnadsområde ...
Stirep Stockholms Industrireparationer AB
Org.nr: 556452-4030
Bolaget skall driva reparationer och underhåll åt stålindustri, värmekraftverk, livsmedelsindustri, fordonstillverkare samt handel och förvaltning av värdepapper och därmed förenlig verksamhet.
Södertörns Pumpservice AB
Org.nr: 556653-1413
Bolaget ska bedriva underhåll och reparationer samt försäljning av pumpar och motorer och därmed förenlig verksamhet.
That's IT Sweden AB
Org.nr: 556621-8201
Bolaget skall sälja IT-produkter, företrädesvis avseende datorer, skrivare och nätverk samt IT-tjänster avseende underhåll och reparationer i anslutning därtill ävensom idka därmed förenlig verksamhet.
Örnbergets Fastighetsförvaltning AB
Org.nr: 556702-6512
Bolagets verksamhet består av fastighetsförvaltning (inköp, underhåll, förädling och försäljning av tomtmark och byggnader). Leasing och handel med båtar och bilar (inköp, uthyrning och försäljning av personbilar, lastbi ...