Verksamhetsbeskrivningar för svenska företag

Underhåll i Torslanda

AQ 3-Elite AB
Org.nr: 556704-6981
Bolaget skall bedriva legotillverkning, formsprutning, teknisk konsultation inom polymerbearbetning, bedriva agentur och distribution kopplat till polumerindustrin, mekanisk bearbetning, bedriva underhåll, reparation sam ...
ear bag Holding AB
Org.nr: 556715-3019
Bolaget skall bedriva köp och försäljning av produkter för underhåll och skötsel av växter, produktion och marknadsföring av huvudbonaden samt äga och förvalta fast och lös egendom ävensom idka därmed förenlig verksamhet ...
JOB Entreprenad AB
Org.nr: 556913-1211
Byggverksamhet med förenlig verksamhet, samt köp och sälj av fast och lös egendom såsom fastigheter och fordon, tillika reparation och underhåll av fordon. Dessutom äga och förvalta fast egendom liksom aktier och andelar ...
JoL MEK AB
Org.nr: 559009-3877
Bolaget skall bedriva reparationer, underhåll och service av motorfordon samt handel med motorfordon och handel med värde- papper jämte därmed förenlig verksamhet.
JT Design HB
Org.nr: 969738-4031
Produktion och försäljning av båtar samt mekanisk verkstad med reparation och underhåll av maskiner så som förpackningsmaskiner på fabriker eller inom livsmedelsindustrin.
KAMARI Tech HB
Org.nr: 969774-4531
Företagets huvudsakliga försäljning består utav hård- och mjukvara samt support och underhåll av hemsidor.
Lalleröds Sportstugeförening ek.för.
Org.nr: 758500-1139
Att i alla avseenden bevaka medlemmarnas ekonomiska och andra gemensamma intressen och utgöra ett organ vid förhandlingar för dess räkning med statliga och kommunala myndigheter och institutioner samt enskilda personer o ...
Madenco AB
Org.nr: 559011-7932
Aktiebolagets verksamhet skall vara att bedriva konsultverksamhet och utföra verkstadsarbeten såsom forskning, utveckling, konstruktion, produktion, provning och försäljning jämte därmed förenlig verksamhet inom såväl fo ...
North River Maintenance AB
Org.nr: 556803-0646
Föremålet för bolagets verksamhet är att bedriva konsulttjänster avseende transaktioner, bolagsstyrning, IT, systemutveckling samt underhåll och support. Vidare skall bolaget bedriva rese- och konferensverksamhet samt äg ...
Skarp Driftteknik AB
Org.nr: 556927-6362
Föremålet för bolagets verksamhet är att bedriva service och underhåll på ventilationsanläggningar i fastigheter.
Stall Nolviks HB
Org.nr: 969690-7113
Uthyrning och underhåll av fastighet.
Thorand AB
Org.nr: 556820-0165
Bolaget ska bedriva konsultverksamhet avseende motorutveckling inom fordons-, båt- och flygindustrin, underhåll och service av fordon och båtar, handel med värdepapper samt därmed förenlig verksamhet.
Vårvind HB
Org.nr: 969761-6226
Projektering, drift, underhåll och försäljning av vindkraft, solkraft och andra förnyelsebara energiformer.
Västra Änghagen TV- & Radioantennanläggning, EF.
Org.nr: 716444-7182
Föreningen har till ändamål att tillvarata medlemmarnas ekonomiska intressen genom att ombesörja underhåll och drift av antennanläggning.
West coast Rope Access HB
Org.nr: 969756-2370
Företaget erbjuder professionella arbetsmetoder för höghöjdsarbete vad det gäller underhåll, reparation, montage, inspektion och rengöring. Elektrikertjänster på oljeplattformar. Utför höghöjdsarbete på hög höjd eller sv ...
Överön Rörvik Reningsverk EF
Org.nr: 769623-9784
Föreningen har till ändamål att främja medlemmarnas ekonomiska intressen genom att få ett avlopps- och reningsverk installerat för medlemmarnas fastigheter som fortlöpande underhåll av reningsverket i framtiden.