Verksamhetsbeskrivningar för svenska företag

Underhåll i Strängnäs

Björkner Entreprenad AB
Org.nr: 556649-5411
Föremålet för bolagets verksamhet är entreprenadverksamhet med underhåll och byggnation inom väg, trädgård och fastigheter, och därmed förenlig verksamhet.
Celox Data AB
Org.nr: 556536-9724
Bolaget skall bedriva utveckling av programvaror, underhåll av befintliga system samt konsultverksamhet inom dataområdet samt handel med värdepapper. Uppdragsarkeologi, konsultation i fornlämningsfrågor, kunskapsförmedli ...
ELJOBB i Strängnäs AB
Org.nr: 556614-9810
Aktiebolaget ska bedriva underhåll, felsökning, reparationer, städning, bygg, fastighetsservice, monteringsarbeten. Felsökning av teknisk utrustning (ex verktygsmaskiner, transportörer, fastigheter). El- och mekanikinsta ...
Elverkstan Nyström AB
Org.nr: 556843-6025
Bolaget skall bedriva service, underhåll, installationer och mindre projektering inom elbranschen och därmed förenlig verksamhet.Bolaget skall även ägna sig åt försäljning och butikshandel av elinstallationsmaterial t.ex ...
Johan Bylund AB
Org.nr: 556873-3678
Bolaget skall bedriva konstruktionsverksamhet inom byggbranschen med särskild inriktning på renovering av lägenheter och småhus och därmed förenlig verksamhet. Bolaget skall även bedriva fastighetsdrift och underhåll av ...
MaGa Bygg i Strängnäs AB
Org.nr: 556951-5223
Föremålet för bolagets verksamhet är att bedriva försäljning av byggmaterial, bedriva byggverksamhet inom ny- och ombyggnation, reparation och montering samt underhåll, äga och förvalta fastigheter, värdepapper och därme ...
Meelo AB
Org.nr: 556929-9166
Bolaget skall utföra installationsbehandling, periodiskt underhåll och renovering av golv samt annan därmed förenlig verksamhet.
Oberthur Technologies AB
Org.nr: 556408-3854
Bolaget skall i Sverige eller utomlands, direkt eller indirekt bedriva verksamhet inom följande områden: Design, tillverkning, individualisering och marknadsföring av informationsmedia, säkra dokument och säkra anordnin ...
PrimeMek AB
Org.nr: 556085-8119
Bolaget skall bedriva uppstart, montering, service, underhåll och reparationer av verkstadsmaskiner och kringutrustning och försäljning av reservdelar och tillbehör samt därmed förenlig verksamhet.
Seiver i Västmanland AB
Org.nr: 556721-1031
Bolaget skall utföra installationsbehandling, periodiskt underhåll och renovering av golv samt annan därmed förenlig verksamhet.
Strängnäs bilteknik AB
Org.nr: 556757-2747
Aktiebolaget ska bedriva underhåll, service och reparationer av motorfordon och därmed förenlig verksamhet.
Strängnäs Grävtjänst AB
Org.nr: 556826-4294
Bolaget ska bedriva entreprenadarbeten, uthyrning av bygg- och anläggningsmaskiner med förare samt reparationer och underhåll av maskiner samt därmed förenlig verksamhet.
Thore Lindqvist Konsult AB
Org.nr: 556925-4773
Bolaget ska bedriva konsultverksamhet inom flygvapnet, skötsel och underhåll av skjutbanor, gräventreprenad, friskvårds- och yogaverksamhet samt därmed förenlig verksamhet.
TNC-Akuten AB
Org.nr: 556737-4177
Bolaget ska bedriva service och underhåll av datorsystem och styrsystem, svarvning, fräsning och svetsning samt därmed förenlig verksamhet.
Vigent AB
Org.nr: 556896-2723
Uthyrning, renovering, underhåll och nybyggnation av Fastigheter Entreprenadtjänster inom fastighet, jord, skog och mark.