Verksamhetsbeskrivningar för svenska företag

Underhåll i Sölvesborg

ARMEX HB
Org.nr: 969725-9118
Service, omsorg och underhåll av bostäder, hemutrustning och närmiljö.
Citybolaget F.L.C AB
Org.nr: 556917-2686
Bolaget ska bedriva administration, marknadsföring och förvaltning för utveckling av detaljhandel och besöksnäring. Bolaget ska informera och verka för levande stadskärna och handelsområden, främja handel och näringsverk ...
Elofssons Service AB
Org.nr: 556906-5856
Bolaget ska bedriva installation, reparationer, underhåll, grossistverksamhet och butikförsäljning inom VVS till industrin och privat marknaden och därmed förenlig verksamhet.
Hosaby Tak och Entreprenad AB
Org.nr: 556967-7940
Företaget ska bedriva underhåll, skötsel, rengöring, behandlingar och renoveringar, och där tillhörande tjänster, av fastigheter. Offentliga och privata.
JIWE Varmförzinkning AB
Org.nr: 556095-7028
Bolaget skall bedriva tillverkning och försäljning av mekaniska produkter och stålkonstruktioner, ytbehandling av gods för verk- stadsindustrin samt reparation och underhåll av båtar och därmed förenlig verksamhet.
Middle East Skan Engineering, Marketing & Consulting AB
Org.nr: 556622-8333
Bolaget skall bedriva allmän teknisk rådgivning. Egna designprodukter med totalansvar. Utbildning av projektets driftspersonal. Underhåll efter slutförande av projekt. Rådgivning i internationell marknadsföring, förmedli ...
Multi Solutions Scandinavia AB
Org.nr: 556845-4044
Aktiebolaget ska bedriva försäljning av miljövänliga till land- och sjöbaserade industri och utföra service och underhåll inom densamma samt därmed förenlig verksamhet.
Niklas Gren Byggservice Betonghåltagning AB
Org.nr: 559015-4158
Föremålet för bolagets verksamhet är nybyggnad, ombyggnad och underhåll av fastigheter, betonghåltagning samt entreprenadtjänster inom byggbranschen och därmed förenlig verksamhet.
P.Mech AB
Org.nr: 556952-1650
Aktiebolaget ska bedriva industriservice, såsom underhåll av verkstadsmaskiner och svetsningsarbeten, samt försäljning av maskiner, verktyg och förbrukningsmaterial för verkstadsindustrin jämte därmed förenlig verksamhet ...
Rörservice Karlshamn AB
Org.nr: 556963-9890
Bolaget ska bedriva installation, reparation, underhåll inom VVS till industrin och privata marknaden samt därmed förenlig verksamhet.
SeaTech Wind AB
Org.nr: 556789-0941
Bolagets verksamhet ska vara att bedriva service, underhåll, drift och övervakning av vindkraftverk på land och till sjöss, transportverksamhet jämte därmed förenlig verksamhet.
Sölvesborgs YH ek. för.
Org.nr: 769607-4546
Föreningens ändamål är att främja medlemmarnas ekonomiska intressen genom att: 1. Tillhandahålla uppställningsmöjligheter för medlemmarna, samt för båtklubbarna i Sölvesborg, 2. Ge medlemmarna möjligheter för reparation ...
Tonys Lastvagnsservice AB
Org.nr: 556875-7768
Aktiebolagets verksamhet ska vara att utföra reparationer, försäljning, service och underhåll av lastvagnar, äga och förvalta fast och lös egendom, jämte därmed förenlig verksamhet.
Vass & Slipad AB
Org.nr: 556655-6246
Bolaget skall bedriva slipning, bearbetning, reparation, tillverkning och försäljning av knivar samt övriga eggvapen och handverktyg'instrument, service, reparationer, underhåll, tillverkning, ombyggnationer och försäljn ...