Verksamhetsbeskrivningar för svenska företag

Underhåll i Onsala

Dannebacka tomtägareförening ek.för.
Org.nr: 716407-9605
Föreningen har till ändamål att bevaka medlemmarnas ekonomiska och andra gemensamma intressen, avseende anläggning och underhåll av vatten- och avloppsanläggningar, byggnader, bryggor, stängsel, verka för tillhandahållan ...
Effekt Eltjänst i Västsverige AB
Org.nr: 556870-0834
Bolaget ska bedriva installation, ny projektering och underhåll av befintliga el, data, larm, tele och fiberkabel installationer, hantera värdepapper och därmed förenlig verksamhet.
EH Marine Eric Holmberg AB
Org.nr: 556682-4545
Bolaget skall bedriva reparation och underhåll av båtar och därmed förenlig verksamhet.
ELEKTRA i Västra Frölunda AB
Org.nr: 556752-2775
Bolaget skall utföra installationer, reparationer och underhåll av elektriska installationer för privata och juridiska personer, samt idka handel i liten skala med elmaterial jämte jämte därmed förenlig verksamhet.
IRB Teknik Kungsbacka AB
Org.nr: 556979-1253
Leverans av automationsutrustning med industrirobotar och tillhörande kringutrustning för tillverknings industrin. Konsultation i samband med projektering av nya robotanläggningar. Programmering och underhåll av leverera ...
Ryda Bygg AB
Org.nr: 556706-9587
Bolagets verksamhet ska omfatta alla förekommande arbeten inom byggbranschen t ex nyproduktion, till- och ombyggnad av fastigheter och dess entreprenad, fastighetsvärderingar och besiktningar samt inköp och försäljning a ...
TIAB Comfort AB
Org.nr: 556750-3759
Bolaget ska bedriva installation, service, underhåll, reparation och flödesinjusteringar inom området kyla och ventilation, styr och regler och elsystem.
Villaföreningen Rösan 2:26 ek. för.
Org.nr: 757202-6040
att främja medlemmarnas ekonomiska intresse av gemensamma anläggningar, underhåll och drift av: vattenförsörjningen, brunnar och ledningsnät, avlopp, ledningar och reningsverk, vägar samt båthamn-uppläggningsplatser elle ...
Ziinus Europe AB
Org.nr: 556896-5890
Utveckling och försäljning av dataprogram, konsultverksamhet inom IT, drift och underhåll av IT-system.