Verksamhetsbeskrivningar för svenska företag

Underhåll i Nynäshamn

B&H Finans Nynäshamn KB
Org.nr: 969700-5230
Bolaget ska tillhandahålla korttidsanställd personal samt därvidlag finansiera de ekonomiska flödena till slutkund för dessa. Bolagstjänster över internet. Bolaget skall utan att bedriva bankrörelse eller sådan rörelse s ...
DAMO Consulting AB
Org.nr: 556861-7160
Trädfällning, skogsarbeten, trädgårdsarbeten, trädgårdsan- läggning, vassklippning, muddring, grävning, snöröjning, gatusopning, vägkantsklippning, vägunderhåll, verkstadsarbeten, svarvning, svetsning, service'underhåll ...
Hagalunds i Nynäshamn ek. för.
Org.nr: 769605-8358
Föreningen har till ändamål att främja medlemmarnas ekonomiska intressen genom att verka för samarbete, kamratskap och trevnad mellan föreningsmedlemmarna och att tillgodose medlemmarnas intressen och behov av de lokaler ...
ITREVEX AB
Org.nr: 556361-8189
Bolaget ska äga och förvalta trailers och lös egendom samt idka därmed förenligt underhåll och service.
Södertörns Maskintjänst AB
Org.nr: 556519-5129
Föremålet för bolagets verksamhet är service, reparation, underhåll av maskiner, försäljning av reservdelar och tillbehör för transportfordon, utföra entreprenadtjänster med transportfordon och därmed förenlig verksamhet ...
Torö Varv AB
Org.nr: 556800-2603
Bolaget ska bedriva underhåll av båtar och uthyrning av båt- platser, restaurangverksamhet samt därmed förenlig verksamhet.
Törnberg El & Teknik AB
Org.nr: 556806-9370
Bedriva verksamhet inom affärsområde industri och fordon. I affärsområde industri bedrivs konsultverksamhet inom diciplinerna el, instrument, automation och maskin. Verksamheten omfattar projektledning, kontroll, konstru ...