Verksamhetsbeskrivningar för svenska företag

Underhåll i Ludvika

DIR Dala Industrirör AB
Org.nr: 556731-5535
Bolaget skall bedriva tillverkning, svetsning och montering av industrirör och service och underhåll mot industrisektorn samt därmed förenlig verksamhet.
Grunds Plåt & Isolering AB
Org.nr: 556678-3659
Bolaget skall bedriva montering, tillverkning, underhåll och service inom tunnplåtslageri och isoleringsarbeten samt därmed förenlig verksamhet.
Ingvar Ingrids AB
Org.nr: 556450-3414
Bolaget skall försälja, uppföra och montera ventilations- anläggningar, samt utföra konsulttjänster inom området ventilation, värmeåtervinning och energirådgivning, utföra konsulttjänster inom trädgårdsdesign och drift o ...
J. Hedlund Svets o Montage AB
Org.nr: 559006-1718
Bolaget ska bedriva verksamhet inom svetsning och monteringsarbete för underhåll och reparationer främst inom industrin och därmed förenlig verksamhet.
JLE Produktion AB
Org.nr: 556951-3509
Mekanisk verkstad, service, reparationer och underhåll mot främst mekanisk industri. Tillverkning och försäljning av hästsportutrustning samt även därmed tillhörande verksamhet.
Konsultfirma Tommie Koch AB
Org.nr: 556924-6647
Föremålet för bolagets verksamhet är installation, service och underhåll av konventionella gasisolerade ställverk inom högspänning och därmed förenlig verksamhet.
LUNDBERGS INDUSTRISERVICE AB
Org.nr: 559027-7256
Aktiebolaget ska bedriva industriservice, underhåll och installation samt mekaniskt underhåll och svetsning inom storindustrin och byggverksamhet.
Mathias Engh Mek AB
Org.nr: 556829-6866
Bolaget ska tillhandahålla tjänster för service, reparation och underhåll av maskiner inom främst verkstadsindustrin samt viss tillverkning i anslutning därtill och därmed förenlig verksamhet.
MFT Maskin & Fordonsteknik AB
Org.nr: 556791-4527
Föremålet för bolagets verksamhet är reparation, underhåll av industrimaskiner, motorer, motorfordon inom industrin samt försäljning av reservdelar och tillbehör och därmed förenlig verksamhet.
Rämhed bygg o riv AB
Org.nr: 556854-1501
Byggbranchen. Bolaget ska bedriva rivning, bygg, underhåll av byggnader och fastigheter samt viss tomt och markarbete. Handel och uthyrning av fastigheter och maskiner såsom byggmaskiner, entreprenadmaskiner och fritidsm ...
Smedjebackens Industriservice AB
Org.nr: 556981-8395
Bolaget ska bedriva byggnation och service av fastigheter och industrier, utföra markentreprenader, uthyrning av entreprenadmaskiner och personal samt reparation och underhåll av fritidsutrustning och därmed förenlig ver ...
Swemas AB
Org.nr: 556231-9383
Bolaget skall bedriva reparationer och underhåll samt inköp och försäljning av begagnade krossar och gruvmaskiner inom landet och för export, uthyrning av entreprenadmaskiner och därmed förenlig verksamhet.
Tom Barth AB
Org.nr: 556833-1135
Föremålet för bolagets verksamhet är byggnadsvård, försäljning, installation och underhåll av uppvärmningsaggregat, byggnads- verksamhet, teknisk, organisatorisk och administrativ konsultverksamhet och därmed förenlig ve ...