Verksamhetsbeskrivningar för svenska företag

Underhåll i Limhamn

AA-Handyman AB
Org.nr: 556485-7752
Aktiebolaget ska bedriva fastighetstjänster som avser drift, reparation och underhåll samt därmed förenlig verksamhet.
Carlesons Ventilationsteknik AB
Org.nr: 556520-8674
Bolaget skall bedriva service, reparation och underhåll av ventilationsanläggningar ävensom idka därmed förenlig verksamhet.
Club Nautic Sverige AB
Org.nr: 556769-5126
Köp, uthyrning, försäljning och underhåll av båtar. Drift av hamnar, hamnadministration.
Ekonomiska föreningen Lungfisken
Org.nr: 746000-3028
Att främja medlemmarnas ekonomiska intressen genom att förvärva och förvalta fast och lös egendom samt att handhava vattendistributionen från stadens vattenledningsnät till medlem tillhöriga fastighet (medlemsfastighet) ...
Energitjänst VK AB
Org.nr: 556534-7944
Bolaget skall bedriva handel, service, reparation och underhåll av värme-och kylsystem, VVS och liknande utrustning, samt idka därmed förenlig verksamhet.
Kungsörnen Fastighets och Energi AB
Org.nr: 556574-3027
Bolaget skall bedriva handel och förvaltning av fastigheter, handel, service, reparation och underhåll av värme-, kyl- och ventilationssystem samt handel, service, reparation och underhåll inom VVS-området och därmed för ...
Limhamns Byggprenad AB
Org.nr: 556927-1546
Aktiebolaget ska syssla med reparation och underhåll av fastigheter samt förvalta fastigheter.
Malmö Mur & Puts AB
Org.nr: 556675-5574
Bolaget skall bedriva verksamhet avseende tjänster för ny- och ombyggnader samt underhåll av fastigheter samt därmed förenlig verksamhet.
Marinteknik Syd i Limhamn AB
Org.nr: 556993-8334
Bolaget skall bedriva reparationer, underhåll och service av båtar, butiksförsäljning av biltillbehör till konsument, drift av marinor och därmed förenlig verksamhet.
MB Group AB
Org.nr: 556758-9253
Bolaget ska bedriva byggnation, renovering och underhåll av fastigheter, vvs- och elarbete, konsultverksamhet inom områden såsom fastighet, bygg och energi, projektledning, uthyrning av personal, förvaltning av fast lös ...
Nilssons Fastighetsservice i Malmö AB
Org.nr: 556676-3438
Bolaget skall bedriva reparation och underhåll inom fastighetsbranschen, samt därtill näraliggande tjänster.
Pontura Bygg och Administration AB
Org.nr: 556926-7957
Företaget ska bedriva byggnation, underhåll och administration av fastigheter samt därtill hörande verksamhet. Företaget ska också bedriva konsultverksamhet gällande byggnation och fastigheter. Företaget ska också import ...
POOL-MASTER AB
Org.nr: 556901-0704
Bolaget ska bedriva försäljning och installation av swimmingpooler och SPA-bad med kringutrustning samt underhåll och reparation av dessa.
Småbåtshamnen i Limhamn AB
Org.nr: 556439-9854
Bolaget skall, till gagn för fritids- och båtlivet i Malmö kommun, bedriva verksamhet bestående av att svara för drift och underhåll av den på fastigheten Limhamn 156:32 belägna småbåtshamnen med därtill hörande anläggni ...
VK Holding AB
Org.nr: 556677-5515
Bolagets verksamhet är att äga och förvalta aktier, värdepapper och fastigheter, bedriva handel, service, reparation och underhåll a värme- och kylsystem, VVS och liknande utrustning samt idka därmed förenlig verksamhet.
Werpisus Bygg & Fastighets AB
Org.nr: 556631-0099
Föremålet för bolagets verksamhet är att bedriva byggnation, renovering och underhåll av fastigheter, fastighetsförvaltning, handel och förvaltning av värdepapper och handel med hushållsmaskiner samt därmed förenlig verk ...