Verksamhetsbeskrivningar för svenska företag

Underhåll i Kungsbacka

Bennys Servicehall AB
Org.nr: 556792-2538
Bolaget skall bedriva reparation och underhåll av motorfordon och därmed förenlig verksamhet.
BergNet AB
Org.nr: 556737-9937
Bolaget skall bedriva installation och underhåll av teleanläggningar, driva utbildningsverksamhet inom teleteknikområdet med däri ingående områden, driva hemtjänstverksamhet, samt idka därmed förenlig verksamhet.
ELITE92 AB
Org.nr: 556931-9824
Vård och underhåll av alla typer fordon.
Forsbäck Plåtslageri AB
Org.nr: 556958-1290
Bolaget ska bedriva plåtslageri och byggnadsarbeten inom bygg och fastighetsbranschen. Service och underhåll inom bygg och fastighetsbranschen. Konsultuppdrag inom bygg och fastighetsbranschen samt därmed förenlig verksa ...
Gottskärs Hemtjänst AB
Org.nr: 559032-5816
Aktiebolaget ska erbjuda hemtjänst i det egna hemmet samt personligt stöd och avlastning. Omsorgsbehov ges efter biståndsbeslut från kommunen. Privat företagande som bedriva god vård och uppnådd livskvalitet i hemmet. Ti ...
Grymma Gubbar Service AB
Org.nr: 556641-7597
Bolaget ska bedriva renovering och underhåll av fastigheter, samt uthyrning av personal, samt därmed förenlig verksamhet.
IN Bilservice, HB
Org.nr: 916441-2562
Smörjning och underhåll av motorfordon, försäljning av reservdelar.
J A J E Försäljnings AB
Org.nr: 556799-7977
Bolaget ska bedriva försäljning, service och underhåll av vacumteknisk utrustning, 'medicinsklaboratorieutrustning. Agenturverksamhet, frilansfotografering och värdepappers- förvaltning samt därmed förenlig verksamhet.
Kungsrikets Fastighetsservice AB
Org.nr: 556805-7060
Bolaget ska bedriva fastighetsservice såsom skötsel och underhåll av grönytor, måleri, reparationer och underhåll av fastigheter, lokalvård, parkeringsverksamhet, äga och förvalta fast och lös egendom, fastighetsförvaltn ...
Matilda & Jonny Assistans HB
Org.nr: 969765-9424
Lokalvård för företag och personer. Trädgårdsskötsel. Snöröjning. Försäljning av renhållningsprodukter. Budkörning och företagsservice såsom tillsyn, skötsel och felavhjälpande underhåll av bostads- och kommersiella fast ...
Protector Ytbehandling AB
Org.nr: 556227-2202
Bolaget skall bedriva underhåll och ytbehandling av byggmaterial, samt idka därmed förenlig verksamhet.
Service1an HBet
Org.nr: 969761-8776
Företaget skall bedriva fastighetsskötsel såsom gräsklippning, snöskottning, städning, målning, renovering, byggnation, fönsterputsning, lättare vägunderhållning, flytthjälp, tvätt av fasad och tak, installation & underh ...
Team Ivetorn AB
Org.nr: 556897-1633
Föremålet för bolagets verksamhet är att bedriva bemanning, underhåll och service av industrimaskiner, samt därmed förenlig verksamhet.
Trädexperterna TPT AB
Org.nr: 556846-9919
Föremålet för bolagets verksamhet är att bedriva trädfällning, trädbeskärning, trädgårdsservice, skötsel och underhåll av grönytor samt därmed förenlig verksamhet.
Träningskompaniet i Kungsbacka AB
Org.nr: 556322-0549
Bolaget skall bedriva kropps- och friskvård, försäljning av därtill hörande produkter, dessutom skall bolaget bedriva cafe, kioskrörelse, idka handel och förvaltning av fastigheter, utföra reparationer, renovering och un ...