Verksamhetsbeskrivningar för svenska företag

Underhåll i Kungälv

AM Hydraulteknik AB
Org.nr: 559002-6117
Aktiebolaget ska bedriva'tillverkningpåbyggnad av fordon samt utföra service, reparationer, underhåll, personaluthyrning samt försäljning av karosserier, kranar samt fordon inom transport- medelsindustrin jämte handel me ...
AME Entreprenad AB
Org.nr: 556665-6608
Föremålet för bolagets verksamhet är att bedriva underhåll och skötsel av spårvagns- och busshållplatser, snövinterväghållning, parkservice samt fastighetsservice och därmed förenlig verksamhet.
BIB Marin AB
Org.nr: 556749-6806
Föremålet för bolagets verksamhet är att sälja fritidsbåtar, båtutrustning och närliggande tjänster såsom service, reparation och underhåll samt idka därmed förenlig verksamhet.
CE Byggservice AB
Org.nr: 559005-0588
Bolaget ska bedriva entreprenadverksamhet inom byggnation, renovering och underhåll av fastigheter med därtill hörande försäljning av material samt även äga och förvalta såväl fast som lös egendom och ävensom idka därmed ...
David Florin AB
Org.nr: 556879-6048
Bolaget skall bedriva konsultverksamhet inom drift, underhåll, säkerhet samt besiktning av järnväg och annan infrastruktur och därmed förenlig verksamhet.
EC Bilservice HB
Org.nr: 969765-9507
Motorfordon, reparation och underhåll.
F Larsson Bygg i Kode AB
Org.nr: 556792-1050
Bolaget ska bedriva entreprenadverksamhet inom byggnation, renovering och underhåll av fastigheter med därtill hörande försäljning av material samt även äga och förvalta såväl fast som lös egendom och idka därmed förenli ...
Maskin och Industriservice i Göteborg AB
Org.nr: 556965-9138
Verksamheten i aktiebolaget ska bestå av service och underhåll till olika industrier. Det innebär framtagning och tillverkning av prototyper och tekniska lösningar för tillverkningsindustrin såsom färgindustrin, livsmede ...
Pro Vent Göteborg AB
Org.nr: 556833-7660
Föremålet för bolagets verksamhet är att utföra service och underhåll av bostadsventilation, samt försäljning av ventilationsprodukter och därmed förenlig verksamhet.
Redemptor AB
Org.nr: 556924-4923
Bolaget ska bedriva byggnation, underhåll, transporter, maskin- och personaluthyrning samt besiktning inom mark, industri, järnväg samt övrig infrastruktur och därmed förenlig verksamhet.
Rödbo Teleservice AB
Org.nr: 556196-5624
Bolaget skall utföra installation, service och underhåll av teletekniska anläggningar och därmed förenlig verksamhet.
Specialbolaget AB
Org.nr: 556867-2983
Bolaget skall bedriva konsultverksamhet inom drift, underhåll, säkerhet samt besiktning av järnväg och annan infrastruktur och därmed förenlig verksamhet.
Vinga Bus Partner AB
Org.nr: 556751-6769
Bolaget ska bedriva tvätt och underhåll av fordon, maskinentreprenad inom fordonstvätt, uthyrning av personal, transportförmedling, försäljning och uthyrning av fordon, försäljning av reservdelar, service och reparation ...