Verksamhetsbeskrivningar för svenska företag

Underhåll i Kristinehamn

Access IT Sverige AB
Org.nr: 556613-9985
Bolaget ska bedriva uthyrning av webbhotell, försäljning av internetabonnemang, konsultverksamhet inom data- och telekommunikation, underhåll av webbsidor, försäljning och installation av larm, handel med värdepapper, ba ...
Alltjänst i Kristinehamn AB
Org.nr: 556421-0812
Bolagets verksamhet skall vara uthyrning av entreprenadmaskiner, bygg- och fastighetservice, underhåll, konsultationer och därmed förenlig verksamhet. Bolaget får äga och bedriva handel med fastigheter och värdepapper.
Bro Markservice AB
Org.nr: 556443-9817
Bolaget skall bedriva mark och anläggningsarbeten, underhåll av befintliga anläggningar, konsultverksamhet, uthyrning och försäljning av maskiner inom nämnda områden, förvaltning av fastigheter och värdepapper samt därme ...
Carlslund Hotell AB
Org.nr: 556698-8480
Bolagets verksamhet är underhåll och skötsel trädgårdar, hotell, camping, restaurang och konferensrörelse och därmed förenlig verksamhet, försäljning byggvaror och städningsvaror.
CNC-Service HB
Org.nr: 916911-9733
Service samt underhåll av CNC-styrda och relä-styrda verktygs- maskiner. Bedriva uthyrning av fordon, verktyg, utrustning och maskiner inom industri och verksamhet samt yrkesmässig uthyrning av övernattningsrum.
Custom Audio & Pro Sound installations Sweden AB
Org.nr: 556844-9176
Bolaget kommer att ägna sig åt konstruktion, försäljning, installation, underhåll av 'audiovideo & multimediasystem (elektronik för kommersiellt och privat bruk), teknisk konsultation inom audio, video, multimedia & akus ...
Infogram Holding AB
Org.nr: 556641-2861
Föremålet för bolagets verksamhet är att bedriva installationer, service och underhåll av datasystem, förvaltning av värdepapper och därmed förenlig verksamhet.
Infogram System AB
Org.nr: 556488-0895
Bolaget skall utföra installationer, service och underhåll av datorsystem, bedriva handel med värdepapper samt därmed förenlig verksamhet.
Karlstad Vindservice AB
Org.nr: 556905-5816
Bolaget ska bedriva service samt reparation och underhåll av vindkraftverk, konsultationer inom vindkraftbranschen, samt bedriva därmed förenlig verksamhet.
KriVi AB
Org.nr: 556649-5130
Bolaget skall utföra skötsel och underhåll av parkområden samt odling och handel med trädgårdsväxter och försäljning av trädgårdsmaterial samt annan därmed förenlig verksamhet.
LIKA El i Kristinehamn AB
Org.nr: 556709-2134
Bolaget ska bedriva underhåll av maskiner till verkstadsindustrin såsom felsökning, ombyggnad, inkopling och elektriska tjänster, jämte därmed förenlig verksamhet.
Lönn El AB
Org.nr: 556383-4489
Bolaget ska utföra elinstallationer, service, mekaniskt underhåll, bedriva försäljning av elmaterial, förvaltning av aktier och fast egendom samt därmed förenlig verksamhet.
Marin & Propellerservice i Kristinehamn AB
Org.nr: 556714-1188
Bolaget ska bedriva försäljning av båtar, båtmotorer, propellrar samt tillbehör och reservdelar till marinverksamhet. Reparation och service av motorer och propellrar, uthyrning av båtar samt annan därmed förenlig verksa ...
SERVICEBILEN I VÄRMLAND AB
Org.nr: 559031-9991
Bolaget ska bedriva uthyrningsverksamhet inom kranföring, skogsbruk, förädling och försäljning av skogsprodukter, bygg- och anläggningsverksamhet, underhåll och reparation inom mekanik samt svets- och smidesarbeten samt ...
Tågfastigheter i Kristinehamn AB
Org.nr: 556857-3389
Bolaget ska hyra och förvalta i Kristinehamn belägna verkstads- lokaler för underhåll av tåg samt bedriva därmed förenlig verksamhet.
Tågåkeriet i Bergslagen AB
Org.nr: 556473-6808
Bolaget skall bedriva järnvägstrafik och underhåll av spårfordon samt därmed förenlig verksamhet.
Underhåll och Konstruktion Kristinehamn AB
Org.nr: 556486-4410
Bolaget skall arbeta med uppläggning och utförande av underhåll samt ombyggnationer och konstruktionsarbeten inom industrin och därmed förenlig verksamhet.
Vänerbil i Kristinehamn AB
Org.nr: 556786-0936
Föremålet för bolagets verksamhet är att bedriva person- och godstrafik, reparation och underhåll av motorfordon såsom last- bilar, bussar, traktorer och bilar, försäljning av reservdelar till motorfordon, utföra markarb ...
Värmlands Automatservice AB
Org.nr: 556778-6230
Föremålet för bolagets verksamhet är att bedriva service, underhåll och reparation av returautomater samt därmed förenlig verksamhet.
Åhlvik & Lönn Holding AB
Org.nr: 556749-1674
Bolaget ska utföra elinstallationer, service, mekaniskt underhåll, bedriva försäljning av elmaterial, förvaltning av aktier och fast egendom samt därmed förenlig verkamhet.