Verksamhetsbeskrivningar för svenska företag

Underhåll i Köping

E Holm Svets & Teknik AB
Org.nr: 556988-1237
Aktiebolag ska utföra tjänster och konsultationer inom svetsteknik, maskinreparationer, underhåll av luftfartyg, styr och reglerteknik, datasystem och därmed förenlig verksamhet.
EW Signal AB
Org.nr: 556778-8509
Bolaget ska bedriva skötsel och underhåll av signalteknik och järnvägar, byggnation och fastighetsskötsel, fastighets- förvaltning, skogsarbete och därmed förenlig verksamhet.
Gräsnäs VVS och Industriservice AB
Org.nr: 556995-0578
Bolaget skall utföra rörmokeri och VVS arbeten samt utföra reparationer och underhåll på maskiner till verkstadsindustrier och därmed förenlig verksamhet.
Hjälpmedelsteknik TS HB
Org.nr: 969669-9181
Montering, service och reparationer på hjälpmedel till funktionshindrade. Även hjälpa leverentörerna av handikapphjälpmedel med montering, service och underhåll av deras produkter.
HR Bygg i Köping AB
Org.nr: 556618-4296
Bolaget skall utföra byggnadsentreprenader, underhåll och skötsel av fastigheter ävensom idka därmed förenlig verksamhet.
Köpings Brandservice AB
Org.nr: 556566-6095
Bolaget skall bedriva konsultverksamhet i säkerhetsfrågor, försäljning och underhåll av brand- och skyddsutrustning ävensom idka därmed förenlig verksamhet. Bedriva inköp och försäljning av fiske- och fritidsutrustning.
Marep HB
Org.nr: 916579-6104
Fastighetsservice, underhåll och reparation. Reparation och tillverkning av mekaniska maskiner.
Maskin & Underhåll i Köping AB
Org.nr: 556919-1009
Aktiebolaget ska bedriva service och underhåll inom industri, el och vvs- installationer, bolaget skall även bedriva verksamhet inom bygg och markarbeten samt därmed förenlig verksamhet.
Mälarenergi Elnät AB
Org.nr: 556554-1504
Bolaget skall ha till föremål för sin verksamhet att driva elnät, tillhandahålla entreprenadtjänster inom drift, underhåll och anläggning av elnät samt att idka annan därmed sammanhängande verksamhet inom Västerås, Köpin ...
Ryttings Maskinservice AB
Org.nr: 556773-2556
Bolaget ska bedriva service och underhåll av maskiner och fordon, konsulttjänster inom verkstadsindustrin samt därmed förenlig verksamhet.
Sjödoffs Fastighetsservice och Trosspassning AB
Org.nr: 556738-0042
Föremålet för bolagets verksamhet är att bedriva fastighets- skötsel, trosshantering på ankommande och avgående fartyg samt reparationer och underhåll av fartyg och därmed förenlig verksamhet.
Sparlågan i Mälardalen AB
Org.nr: 556754-2815
Föremålet för bolagets verksamhet är biobränsle, konstruktion av utrustning, reparation, underhåll, försäljning, import av motorfordon och förbränningsutrustning, försäljning av motorfordon samt uthyrning av motorfordon ...
Svensk Temperaturteknik AB
Org.nr: 556504-5860
Bolaget skall bedriva underhåll, ny- och ombyggnad av värme- behandlings- och vacumugnar. Reglerutrustning samt service och reservdelar till dessa. Forskning utveckling inom kolfiber- teknologi till bil- båt- och plastin ...
T&M Trädgårdsservice AB
Org.nr: 556931-9972
Föremålet för bolagets vekrsamhet är skötsel och underhåll av grönytor, fastighetsskötsel, trädgårdsunderhåll och därmed förenlig verksamhet.
TK's Training & Trading AB
Org.nr: 556874-5748
Bolaget ska tillhandahålla vapenutbildningar-, självskydds- utbildningar och kursverksamhet för poliser, militärer, tullare, säkerhetspersonal, väktare, sportskyttar, företag och privat- personer. Bolaget ska även bedriv ...
Västra Mälardalens Bygg AB
Org.nr: 556710-8880
Bolaget skall utföra ombyggnader, underhåll och nybyggnationer av fastigheter samt uthyrning av personal och därmed förenlig verksamhet.
Weldor AB
Org.nr: 556758-9667
Föremålet för bolagets verksamhet ska vara att bedriva smides- verksamhet, framställa stålkonstruktioner, serva och sköta underhåll av maskiner åt industrin, försäljning av stål samt äga och förvalta fast och lös egendom ...