Verksamhetsbeskrivningar för svenska företag

Underhåll i Karlskrona

AScan EF
Org.nr: 716426-3035
Föreningens ändamål är att tillvarata och främja medlemmarnas gemensamma ekonomiska intressen genom att stödja medlemmarna i underhåll, uveckling och användning av ett gemensamt biljett- system. Föreningen skall vidare ...
BIKAB AB
Org.nr: 556516-9603
Bolaget skall bedriva service och underhåll av lätta och tunga fordon, reparation och underhåll av båtar samt därmed förenlig verksamhet.
Bo Wallman Montage AB
Org.nr: 556743-6885
Föremålet för bolagets verksamhet är att utföra installation, montering, service och underhåll av hissar och rulltrappor samt utföra bilreparationer och byggnadssnickerier, äga och förvalta fastigheter samt anläggningsar ...
City Network Hosting AB
Org.nr: 556630-7806
Bolaget skall internationell webb-hotellsverksamhet i olika former, att erbjuda webbservice-tjänster och utveckla webbtjänster, vara återförsäljare av hård- och mjukvara, dessutom skall bolaget bedriva utveckling, drift, ...
Creab Säkerhet AB
Org.nr: 556837-8078
Bolaget ska bedriva försäljning, projektering, installation och underhåll av lås- och tekniska säkerhetslösningar samt därmed förenlig verksamhet.
Dedivps Hosting AB
Org.nr: 556926-9318
Bolaget skall bedriva internationell hosting av virtuella servrar, dedikerade servrar, webbhotell samt övriga likvärdiga tjänster. Bolaget skall även erbjuda mervärdestjänster relaterade till ovan tjänster, såsom backup, ...
Fartygsingenjör KGA AB
Org.nr: 556845-5660
Aktiebolaget ska bedriva konsultverksamhet inom drift, underhåll och teknik ävensom bedriva utbildning inom fartygssystem, samt handla och äga värdepapper och därmed förenlig verksamhet.
J-A General Business HB
Org.nr: 969775-5644
Bilhandel och projektering för hem så väl inne som ute, såsom renovering, reparationer och underhåll.
Karlskrona Ventilationsservice AB
Org.nr: 556438-4641
Bolaget skall bedriva projektering, funktionskontroll, montering, service och underhåll av luftbehandlingsanläggningar och därmed förenlig verksamhet.
Mobil & Marinmontage i Sverige AB
Org.nr: 556971-6979
Aktiebolaget skall bedriva installationer samt underhåll av fordonselektriska produkter i bilar och båtar.
Ocean Harvesting Technologies AB
Org.nr: 556734-8429
Aktiebolagets verksamhet ska vara att bedriva utveckling och tillverkning av kraftverk för produktion av elenergi samt drift, underhåll, försäljning och licensiering därav jämte därmed förenlig verksamhet.
Secpart AB
Org.nr: 556745-5315
Föremålet för bolagets verksamhet är försäljning och installationer av säkerhetssystem och andra tekniskt närbesläktade anläggningar. Service och periodiskt underhåll på anläggningar samt utfärda certifierade intyg för s ...
Smotec i Karlskrona AB
Org.nr: 556630-1288
Bolaget ska arbeta med konsultverksamhet inom evenemangs- verksamhet, entreprenad och konsultverksamhet avseende installation av antenner och radiomaster samt underhåll och service på radiobasstationer. Bolaget ska dessu ...
TechPartner Sweden AB
Org.nr: 556763-5411
Bolagets verksamhet ska vara att bedriva service och underhåll av bearbetningsutrustningar såsom vattenskärningsmaskiner, högtryckspumpar, svarvar och fräsar samt försäljning och tillverkning av reservdelar till dessa jä ...
Villakontrollen syd AB
Org.nr: 556793-5787
Aktiebolaget ska bedriva husbesiktningar, fuktmätning, täthetsprovning, förädling, underhåll samt uthyrning av lägenheter och hus i Sverige och mindre reparationsarbeten och renoveringar jämte därmed förenlig verksamhet.
Winmeco AB
Org.nr: 556980-5046
Aktiebolaget ska bedriva verksamhet med mekanisk tillverkning, konstruktion, service och underhåll inom industrin samt förvaltning av fast och lös egendom jämte därmed förenlig verksamhet.