Verksamhetsbeskrivningar för svenska företag

Underhåll i Hudiksvall

Bränslets Bygg O Fastighetsservice AB
Org.nr: 559012-6479
Ny produktion och underhåll av fastigheter.
Hübinette Dykentreprenad AB
Org.nr: 556807-9288
Bolaget skall bedriva bygg- och anläggningsarbete i och omkring vatten, inspektion, reparation och underhåll av broar och hamnanläggningar, förläggning, inspektion och underhåll av sjöledningar och kollektorer, service f ...
Håstabacken, EF
Org.nr: 787500-0718
Att inom kvarteret Fridhem i Hudiksvall * förvärva, äga och förvalta tomten nr 21:13 inom kvarteret jämte åbyggnader och gemensamma anordningar * utöva tillsyn över ordning och hygien inom föreningens verksamhetsområde m ...
LF Konsult AB
Org.nr: 556827-7122
Bolaget ska bedriva Överlåtelsebesiktningar och energibesikt- ningar av byggnader. Konsultverksamhet inom byggnadsbranschen. Utbildningsverksamhet inom byggnadsbranschen. Handel med kassaregister. Programmering, service ...
MOHA FASTIGHETS AB
Org.nr: 556949-9634
Företaget skall bedriva - underhåll och förvaltning av fastigheter. - uthyrning av lokaler.
Olle Edh Tvätt & Kylservice AB
Org.nr: 556586-1977
Bolaget skall handha reparation och underhåll av kyl- och frysanläggningar, aircondition i fordon, service av värmepumpar, försäljning och service av vitvaror ävensom idka därmed förenlig verksamhet.
Primass AB
Org.nr: 556740-6300
Aktiebolaget ska bedriva utveckling, programmering, försäljning och underhåll av datorprogram samt därmed förenlig verksamhet.
Rosenqvist Rail AB
Org.nr: 556476-1053
Bolaget utvecklar, tillverkar och säljer kvalificerade produkter främst för järnvägssektorn samt utvecklar metoder för rationellt och flexibelt byggande och underhåll av järnvägar i olika länder.
SALTVIKS BRYGGA HB
Org.nr: 969741-1651
Uthyrning av båtplatser och lokaler. reparation och underhåll av båtar och fordon. catering.
Sensagon AB
Org.nr: 556705-3490
Bolaget har till föremål för sin verksamhet att, direkt eller indirekt, utveckla, konstruera, tillverka, sälja och leverera samt i övrigt idka handel och annan näring med varor, produkter och övrig utrustning ävensom med ...
STHE Vibrationsanalys AB
Org.nr: 556954-9321
Analystjänster och utbildningar gällande vibrationsteknik inom området förebyggande underhåll. Inriktning i första hand underhållskrävande processindustri exempelvis papper & massa och stålindustri.
Södra Norrlands Innovationsteknik AB
Org.nr: 556126-2956
Bolaget skall driva uppdragsverksamhet avseende vård och underhåll av kulturbyggnader och anläggningar av kultur- historiskt värde samt äga och förvalta fastigheter och därmed förenlig verksamhet.
WGR Data AB
Org.nr: 556731-9602
Bolaget ska bedriva Produktion, drift och underhåll av webbplatser, webbutiker och olika typer av webbaserade administrativa system samt därmed förenlig verksamhet.
WGR System AB
Org.nr: 556879-2195
Bolaget ska bedriva produktion, drift och underhåll av e-handels- system samt därmed förenlig verksamhet.
Åviks Förvaltning AB
Org.nr: 556708-0824
Bolaget ska bedriva verksamhet med import och försäljning av båtar och båttillbehör, montering och försäljning av elektronik- varor tillika bedriva verksamhet med yrkesmässiga installationer, byggnationer, service och un ...