Verksamhetsbeskrivningar för svenska företag

Underhåll i Hörby

CQC i Sverige AB
Org.nr: 556797-6609
Bolaget skall bedriva nationella godstransporter på järnväg, service och underhåll av lok och vagnar. Handel med maskiner och reservdelar inom transportsektorn. Konsultverksamhet inom logistik. Äga och förvalta fast egen ...
D-Perssons Elteknik i Hörby AB
Org.nr: 556989-1764
Föremålet för bolagets verksamhet är att utföra elinstallationer, eltekniska arbeten, service och underhåll, byggnadssnickerier samt därmed förenlig verksamhet.
Dahl Control AB
Org.nr: 556671-3524
Bolaget skall bedriva kontroll och besiktningar av VVS-anläggningar, underhåll och reparation av kylanläggningar, samt därmed förenlig verksamhet.
Drakesholm EF
Org.nr: 769620-4721
Föreningen har som ändamål att främja medlemmarnas ekonomiska och sociala intressen genom att bedriva affärsverksamhet vari medlemmarna bereds arbete genom att initiera, utveckla, bibehålla och utöka sina affärer och eng ...
HBet Klipp & Kvast
Org.nr: 969761-4254
Företaget ska bedriva verksamhet i form av underhåll och skötsel inom fastighetssektorn såväl privathushåll som företag.
JH Simremarken EF
Org.nr: 769620-5512
Föreningen har till ändamål att främja medlemmarnas ekonomiska intressen genom att bedriva affärsverksamhet vari medlemmarna bereds arbete genom att initiera, utveckla, bibehålla och utöka sina affärer och engagemang för ...
Samak Montage AB
Org.nr: 556089-6176
Bolaget skall bedriva projektering, montage, service och underhåll av maskiner inom industri och lantbruk samt därmed förenlig verksamhet.
Service och Fastighet i Skåne AB
Org.nr: 556820-5305
Bolaget ska bedriva verksamhet med vvs-installationer renovering och underhåll av fastigheter och därmed förenlig verksamhet.
Värmegården AB
Org.nr: 556662-1966
Bolaget skall bedriva - VVS-arbeten, installation och försäljning av VVS-produkter. - fastighetsservice och allmänt underhåll av fastigheter. - utveckling, tillverkning samt marknadsföring av värmeprodukter. - rådgivning ...