Verksamhetsbeskrivningar för svenska företag

Underhåll i Höllviken

Anders Olsvägens Intresseförening, EF.
Org.nr: 746000-9769
Att av Rängs Byalag eller annan markägare arrendera strandområde vid Kämpingebukten och därefter till föreningens medlemmar mot avgift upplåta plats för uppställning av badhytt samt att svara för underhåll utav av föreni ...
Foodpak AB
Org.nr: 556065-5374
Bolaget skall bedriva handel med maskiner, utrustning, reserv- delar, tillbehör och förbrukningsvaror för såväl livsmedels- industri, som icke livsmedelsindustri samt handel med utrustning, reservdelar och tillbehör för ...
Granat AB
Org.nr: 556882-7223
Företaget ska bedriva bilhandel och förenliga verksamheter. Företaget kommer att bedriva reparation och underhåll såsom vvs arbete inom fastighetsbranschen.
InfraTjänst Sweden AB
Org.nr: 556983-5654
Företaget erbjuder tjänster främst inom järnvägsbranschen. Vi tillhandahåller järnvägspersonal inom området drift, underhåll, el och bana. Företaget utför även entreprenadtjänster inom området järnväg, såsom drift, under ...
InfraTjänst Syd HB
Org.nr: 969771-3247
Företaget erbjuder tjänster främst inom järnväg och säkerhets- branschen. Företaget tillhandahåller personal inom området drift, underhåll, säkerhet och resursförstärkning avseende järnväg- och trafiksäkerhetstekniska tj ...
KRM (Sweden) AB
Org.nr: 556987-6674
Bolaget ska bedriva detaljhandel och agenturrörelse inklusive import och export, underhåll och distribution av produkter såsom skor och lädervaror, modeaccessoarer, sportartiklar och -produkter, väskor, handskar och skov ...
Leif Bengtsson Fritids & Underhålls AB
Org.nr: 556436-1789
Bolaget skall bedriva underhåll av idrottsanläggningar och utöva föreningsservice samt idka därmed förenlig verksamhet.
Murex Bygg & Fasad AB
Org.nr: 556637-8690
Bolaget skall bedriva nyproduktion, reparationer och underhåll av byggnader och fastigheter, ävensom kakel och klinkerarbeten samt därmed förenlig verksamhet. Bolaget skall även äga och förvalta fastigheter och värdepapp ...
NA Golv AB
Org.nr: 556315-7816
Aktiebolaget tillhandahålla och försälja underhåll av textila golv och möbler med textil klädsel.
Richard Carlsson Golvbehandling AB
Org.nr: 556900-4921
Aktiebolaget ska bedriva tjänster med underhåll av golv.
Staber Automation AB
Org.nr: 556351-2184
Bolaget skall bedriva utveckling, service och underhåll av datamaskiner, annan maskinell utrustning, samt konsultverksamhet inom området, idka handel med värdepapper och fastigheter, ävensom idka därmed förenlig verksamh ...
W.M. Telecom AB
Org.nr: 556814-0015
Bolaget skall bedriva servicearbete och underhåll inom telebranschen samt personalrekrytering och därmed förenlig verksamhet.