Verksamhetsbeskrivningar för svenska företag

Underhåll i Henån

Adams Boat Care AB
Org.nr: 556967-3758
Föremålet för bolagets verksamhet är att bedriva service , reparationer, underhåll och förvaring av fritidsbåtar och fartyg samt inredningsarbeten i privata och offentliga fastigheter och därmed förenlig verksamhet.
B Anderssons Rörläggeri AB
Org.nr: 556901-9911
Service, underhåll, nybyggnation och reparationer inom rörläggeri och VVS.
DEHAB AB
Org.nr: 556588-0217
Bolaget skall bedriva service och underhåll av entreprenad- maskiner samt därmed förenlig verksamhet.
Driftteknik Väst AB
Org.nr: 556535-6622
Bolaget skall bedriva drift och underhåll av energianläggningar samt därmed förenlig verksamhet.
Förbättringsbolaget Björn Fredholm AB
Org.nr: 556951-3814
Aktiebolaget skall bedriva konsultverksamhet inom områdena verksamhetsutveckling och kvalitetsutveckling. Bolaget skall även bedriva handel och förvaltning av värdepapper, förvaltning och underhåll av fastigheter, och dä ...
GK Samuelsson Förvaltnings AB
Org.nr: 556614-2807
Bolaget skall förvalta fastigheter, utföra reparationer och underhåll av fastigheter samt därmed förenlig verksamhet.
GOMANGO AB
Org.nr: 556437-4212
Bolaget har till föremål för sin verksamhet att utveckla, konstruera, tillverka, sälja och leverera samt i övrigt idka handel och annan näring med varor, produkter och övrig utrustning ävensom med service, underhåll och ...
Heli Service AB
Org.nr: 556846-9596
Föremålet för bolagets verksamhet är att bedriva installationer, service och underhåll av elteknik samt därmed förenlig verksamhet.
Innovation Väst AB
Org.nr: 556780-1617
Bolagets verksamhet är drift och underhåll av pannor och gasolanläggningar, gräv- och byggverksamhet, äga och förvalta lös och fast egendom och därmed förenlig verksamhet.
Martinsson Holding AB
Org.nr: 556949-6093
Bolaget ska bedriva konsultverksamhet inom sektorn för byggande och underhåll av koppar- och fiberbaserade telekomnätverk, samt äga och förvalta lös och fast egendom.
Ocean Adventures Sweden AB
Org.nr: 556824-5202
Bolaget skall bedriva import och handel samt tillverkning och underhåll av fordon, båtar och dykutrustning, underhåll, reparation och förvaltning samt nyinstallation av el och vvs, dykeriarbeten samt utbildning och konsu ...
Orust Fartygsservice AB
Org.nr: 556078-1410
Bolaget skall utföra reparationer och underhåll av fartyg och industrier, bedriva handel med bilar, kapitalvaror och fastigheter, ävensom idka därmed förenlig verksamhet.
Orvar Olsson Kraft AB
Org.nr: 556221-1861
Bolaget skall driva förvaltning av av minikraftverk samt köp och försäljning av elektrisk ström, reparationer och underhåll av fastigheter, maskiner och övriga inventarier inom industrin, äga och förvalta fastigheter för ...
Stenhus i Bohuslän AB
Org.nr: 556683-2050
Bolaget skall bedriva fastighetsförvaltning, import och försäljning av elektroniska kassasystem, pappersbiljetter och kvittorullar, om- och nybyggnad av fastigheter, renovering och underhåll av fastigheter, inköp och för ...
Stenhus i Färgelanda AB
Org.nr: 556764-5642
Bolaget skall bedriva fastighetsförvaltning, om- och nybyggnad av fastigheter, renovering och underhåll av fastigheter.
Termatec Skandinavien AB
Org.nr: 556647-0489
Bolaget skall bedriva bygg, marknadsföring av pooltak, försäljning av pooltak, import av pooltak, konstrutkion, montering och reparation'underhåll av byggnader, anläggningsarbeten. Handel med pooltak och pooltillbehör. K ...
Terminal G AB
Org.nr: 556794-7329
Bolaget skall bedriva tvätt och underhåll av fordon, transport- förmedling, försäljning och uthyrning av fordon, uthyrning av lokaler, handel med värdepapper samt därmed förenlig verksamhet.
Vinga Holding AB
Org.nr: 556676-8536
Bolaget skall förvalta dotter- och intressebolag, bedriva tvätt och underhåll av fordon, uthyrning av personal, transport- förmedling, handel med värdepapper samt därmed förenlig verksamhet.
ZL Marin & Fritid KB
Org.nr: 969643-5586
Försäljning av båtar, trädgårdsmaskiner och fritidsartiklar samt tillbehör. Reparation och underhåll av fastigheter, trädgårdsskötsel och städtjänster. Uthyrning av personal inom sektorerna kontor och industri.