Verksamhetsbeskrivningar för svenska företag

Underhåll i Gällivare

CALIMEC Europé AB
Org.nr: 556672-9389
Aktiebolaget ska utföra konsultuppdrag, service, underhåll samt uthyrning av maskiner, fordon inom företrädesvis gruv- och verkstadsindustrin. Bolaget skall även förvalta värdepapper, bedriva företagsadministration till ...
ConyLine Holding AB
Org.nr: 556725-7299
Bolaget ska äga och förvalta värdepapper, konsultuppdrag, service, underhåll och uthyrning av maskiner och fordon inom företrädesvis stål- och verkstadsindustrin, samt därmed förenlig verksamhet.
Jim's Trädgårdstjänst AB
Org.nr: 556831-9593
Aktiebolaget ska bedriva personaluthyrning, skötsel och underhåll av grönytor, snöröjning, takskottning, hushållsnära tjänster, trädfällning, stubbfräsning, entreprenadverksamhet med anläggningsmaskin, fastighetsskötsel, ...
Johanssons Bygg och Industritjänst AB
Org.nr: 556771-2079
Bolaget ska bedriva byggverksamhet med främst reparationer och underhåll av småhus och industrifastigheter samt mekaniska arbeten inom gruvindustrin såsom reparationer och underhåll av industrianläggningar och maskinell ...
Johanssons Entreprenad AB
Org.nr: 559027-4592
Service och underhåll inom mek industrin. Rep och underhåll utav fastigheter.
Kent Lundberg entreprenad fastighet AB
Org.nr: 556849-5344
Bolaget skall bedriva entreprenadverksamhet med mekaniskt underhåll inom främst gruvindustrin samt fastighetsförvaltning och därmed förenlig verksamhet.
Laponia support HB
Org.nr: 969739-6308
Reparationer'underhåll av fastigheter och vandringsleder. Uthyrning av personal samt utbildnings och konsultverksamhet såsom nyanläggning av vandringsleder samt konsulting av gasolinstallationer och utbildningar.
Malmfälten Bandtransport och Miljöservice AB
Org.nr: 556703-2163
Bolaget skall bedriva besiktning, konsultation, utbildning, reparation, underhåll, service, utveckling samt försäljning av bandtransportutrustning och utrustning för den inre miljön, företrädesvis utrustning för dammbekä ...
MaltLasse AB
Org.nr: 556771-6252
Föremålet för bolagets verksamhet ska vara att bedriva butiksservice inom livsmedelsindustrin, uthyrning av kylanläggningar, reparation och underhåll av läsk- och kaffemaskiner samt utföra administrativa tjänster jämte d ...
Martinssons Entreprenad & Försäljning Gällivare AB
Org.nr: 556743-0607
Bolaget ska bedriva entreprenader rörande reparationer och underhåll av industrianläggningar samt därmed förenlig verksamhet.
Mechanics Maintenance Welding Malmfälten AB
Org.nr: 556936-5587
Föremålet för bolagets verksamhet är att bedriva mek, svets och underhåll av mekanisk utrustning inom gruv-, process-, tillverknings- och byggindustri samt därmed förenlig verksamhet. Bolaget skall även bedriva konsultve ...
Mine Tech Team i Norr AB
Org.nr: 556912-9439
Bolaget skall bedriva entreprenadverksamhet med mekaniskt underhåll inom gruvindustrin, uthyrning av personal, byggverksamhet, allfixtjänster mot företag och privatpersoner samt därmed förenlig verksamhet.
MLN i Gällivare AB
Org.nr: 556927-1728
Bolaget ska bedriva teknisk konsultverksamhet, uthyrning och handel med fordon och maskiner såsom hjullastare, lastbilar och borriggar fastighetsförvaltning, mekaniskt underhåll inom gruvindustrin samt handel med värdepa ...
New SGT AB
Org.nr: 556802-0241
Bolaget ska bedriva konsultationer inom service och underhåll företrädesvis mot gruvindustrin samt därmed förenlig verksamhet.
NorrVulk AB
Org.nr: 556739-2450
Bolagets verksamhet ska vara att utföra mekaniska arbeten, främst inom gruvindustrin, såsom svetsarbeten, reparation och underhåll, gummering samt blästring och rostskydd av industriella anläggningar jämte därmed förenli ...
Olssons Maskin & Frysservice AB
Org.nr: 556736-6660
Bolagets verksamhet är försäljning av frysanläggningar och restaurangmaskiner samt service och underhåll av frysanläggningar, handel med värdepapper och därmed förenlig verksamhet.
Porjus VA-Service AB
Org.nr: 556518-0386
Bolaget skall bedriva service och underhåll avseende vatten- och avloppsanläggningar samt därmed förenlig verksamhet.
Strattes Rep & Mek AB
Org.nr: 556966-0896
Aktiebolaget ska bedriva reparation och underhåll av maskiner inom gruvindustrin, personaluthyrning inom transportsektorn samt därmed förenlig verksamhet.
Welding and Innovation North AB
Org.nr: 559008-2862
Bolaget skall bedriva entreprenadarbeten, svetsning, mekaniskt underhåll, värmebehandling inom gruvindustri och infrastruktur samt därmed förenlig verksamhet.
Xotek AB
Org.nr: 556467-2391
Föremålet för bolagets verksamhet skall vara underhåll och försäljning av kontorsmaskiner och därmed förenlig verksamhet.