Verksamhetsbeskrivningar för svenska företag

Underhåll i Falkenberg

CAB Karosser Falkenberg AB
Org.nr: 556455-5281
Bolaget skall bedriva verksamhet inom nybyggnationer, reparation och underhåll av karosser och därmed förenlig verksamhet, bolaget skall också förvalta fast egendom.
Daniel Larsson Service AB
Org.nr: 556806-4108
Bolaget ska bedriva nyinstallation, driftsättning, service och underhåll i mobila och fasta kommunikationsnät. Bedriva konsult- tjänst inom operation och underhåll i de mobila och fasta näten.
Falkenbergs Allservice AB
Org.nr: 556997-6011
Föremålet för bolaget verksamhet är vaktmästeri, snickeri, lokalvård, underhåll och skötsel av fastigheter och därmed förenlig verksamhet.
FSM Falkenbergs Silo & Maskinmontering AB
Org.nr: 556638-1926
Bolaget skall bedriva handel med maskiner, maskinmontering, svetsarbeten, service och underhåll av maskiner. Rengöring och sanering av silos och kvarnar. Uthyrning av personal inom områdena svetsning, montage och byggarb ...
HRK-Service AB
Org.nr: 556677-7123
Bolagets verksamhet är att bedriva elinstallationer, service och underhåll, montage och byggnation av scendekorationer, ljussättning och annan scenografisk verksamhet samt därmed förenlig verksamhet.
Lars Nilsson fastighetsservice AB
Org.nr: 556834-6943
Bolaget ska bedriva teknisk fastighetsförvaltning såsom inre och yttre skötsel samt underhåll och reparationer av fastigheter, äga och förvalta värdepapper, fastighetsförvaltning och därmed förenlig verksamhet.
RETOR HB
Org.nr: 916761-7084
Föredragshållande och konsultverksamhet inom frågor som rör änniskors existensiella, emotionella och fysiska hälsa samt organiationers arbetsmiljö, struktur och ledarskap. Utbildning, framställning av ord, bild och text ...
Skrea Lås & Smide AB
Org.nr: 556965-4535
Föremålet för bolagets verksamhet är att bedriva hantverksservice inom bygg och anläggning, renovering och underhåll av fastigheter såsom byggnadssnickeri, elinstallationer, trädgårdstjänster, utföra legoarbeten för verk ...
Sky-Text AB
Org.nr: 556575-2408
Aktiebolagets verksamhet skall vara att utföra service och underhåll av bensinstationer, utföra flygreklam samt fastighetsskötsel jämte därmed förenlig verksamhet.
Svenska Connected Wind Services AB
Org.nr: 556738-5009
Bolagets ska bedriva service, drift, underhåll, konsultation inom energianläggningar samt förvaltning av fast egendom samt därmed förenlig verksamhet.
Triventus AB
Org.nr: 556627-3016
Bolaget skall bedriva projektering, service, underhåll och konsultation inom vindkrafts- och energibranschen i Sverige och utomlands, äga och förvalta fast och lös egendom samt därmed förenlig verksamhet.
Triventus Consulting AB
Org.nr: 556714-0776
Bolaget ska bedriva projektering, service, underhåll och konsultation inom vind- och energibranschen i Sverige och utomlands, förvaltning av fast egendom och handel med värdepapper, samt därmed förenlig verksamhet.
Vinbergs Mekaniska Verkstad AB
Org.nr: 556347-9129
Bolaget skall bedriva mekanisk verkstadsrörelse och underhåll av tekniska anläggningar ävensom idka annan därmed förenlig verksamhet.
Vinbergs Mekaniska Verkstad i Veddige AB
Org.nr: 556509-5246
Bolaget skall bedriva mekanisk verkstad och underhåll av tekniska anläggningar samt därmed förenlig verksamhet.
W.T.I.G. Försäljnings AB
Org.nr: 556545-3627
Bolaget skall bedriva import, export och detaljhandel inom konfektion, underhåll och skötsel av fastigheter ävensom idka därmed förenlig verksamhet.