Verksamhetsbeskrivningar för svenska företag

Underhåll i Enköping

AddBridge AB
Org.nr: 556602-7081
Föremålet för bolagets verksamhet är att: Äga och förvalta fastigheter. Handel med värdepapper. Handel och ägande av konst och antikviteter samt därmed förenlig verksamhet. Konsultverksamhet avseende affärs- och verksamh ...
AddOffice IT-Solutions AB
Org.nr: 556843-3089
Föremålet för bolagets verksamhet är att bedriva IT-konsultverksamhet avseende utveckling och underhåll av mjukvara och tjänster för datorer och nätverk, bedriva försäljning av datorer med tillbehör, utföra IT-konsultför ...
Andratech AB
Org.nr: 556819-0689
Bolaget ska bedriva verksamhet inom datakommunikation, service, support, drift och underhåll av nätverk samt därmed förenlig verksamhet.
Bra Tak Grillby AB
Org.nr: 556885-0704
Bolaget ska bedriva renovering av tak, repationer och underhåll av byggnader, fastighetsskötsel, uthyrning av byggnadsmaskiner samt därmed förenlig verksamhet.
Industrimålningsteknik IMT AB
Org.nr: 556749-4785
Föremålet för bolagets verksamhet ska vara försäljning, service, underhåll och reparationer av målningsutrustningar samt därmed förenlig verksamhet.
JM Butiken AB
Org.nr: 556737-2296
Bolaget skall bedriva bilverkstad, service och underhåll av bilar samt försäljning av bildelar, däck och bilar samt därmed förenlig verksamhet.
Karlsson & Berglind AB
Org.nr: 556966-0672
Bolaget ska bedriva grävmaskinsentreprenad, reparation och underhåll av fordon, förvaltning av värdepapper samt annan därmed förenlig verksamhet.
Key Control Sweden AB
Org.nr: 556897-5410
Bolaget ska bedriva försäljning av nyckelhanteringssystem samt installation, service och underhåll av nyckelhanteringssystem och därmed förenlig verksamhet.
Mbvmarin Enköping AB
Org.nr: 556891-6174
Bolaget ska bedriva reparationer och underhåll av fordon och båtar, försäljning av reservdelar i anslutning därtill, äga och förvalta värdepapper samt därmed förenlig verksamhet.
MJ Network Services i Mälardalen AB
Org.nr: 556894-7765
Föremålet för bolagets verksamhet är att montera 2G, 3G, 4G samt framtida telecom-versioner av telecom-master, signalskåp och omkringliggande utrustning för telecombranschen samt därmed förenlig verksamhet. Vidare skall ...
Skomakartorpets intressenförening, EF
Org.nr: 716401-2168
Föreningen har till ändamål att främja medlemmarnas ekonomiska intressen i fastigheten Lidingby 7:2, Vallby socken, Enköpings Kommun, samt anordnande och underhåll av bad- och bygganläggning inom föreningens verksamhetso ...
Sumthin AB
Org.nr: 556613-0034
Bolaget skall bedriva handel med foder, tillbehör och andra relaterade produkter för husdjur och därmed förenlig verksamhet. Bolaget skall även bedriva produktion, underhåll och drift av webbaserade tjänster, konsultverk ...
Textgruppen i Uppsala AB
Org.nr: 556183-9316
Bolaget skall bedriva tryckeriverksamhet, fastighetsreparationer och underhåll, turridning med islandshästar, jordbruk och häst- avel och därmed förenlig verksamhet.
Tidningar.nu Sverige AB
Org.nr: 556849-6607
Bolaget skall bedriva produktion, underhåll och drift av web- baserade tjänster, konsultverksamhet inom webbtjänster och e-handel, bedriva marknadsföring, distribution och försäljning av varor på internet, såsom tryckta ...
Upplands Träd och Markservice AB
Org.nr: 556986-1619
Aktiebolagets verksamhet ska vara att bedriva försäljning av tjänster till företag och privatpersoner. Främst inom områdena trädvård och fällning samt skog- och naturvård. Även markarbeten, mindre byggnationer och underh ...
Västra Märsöns Tomtägareförening EF
Org.nr: 717000-2757
Föreningen har till ändamål att tillvarataga medlemmarnas ekonomiska intressen genom att förvalta föreningen som tillhör föreningen och därvid bl a svara för skydd och underhåll av vägar, bryggor, vattenanläggningar, all ...