Verksamhetsbeskrivningar för svenska företag

Underhåll i Borlänge

Borlänge Hockey AB
Org.nr: 556396-8865
Bolaget skall driva och förvalta idrottsanläggningar, erbjuda entreprenadverksamhet avseende drift, underhåll och förvaltning av fastighets- och serviceanläggningar samt därmed förenlig verksamhet.
Borlänge Rallarservice AB
Org.nr: 556768-5648
Föremål för bolagets verksamhet är att bedriva järnvägsarbeten såsom underhåll och nybyggnation, bedriva service och underhåll av arbetsredskap, reparation av fordon samt därmed förenlig verksamhet.
Båtcenter i Borlänge AB
Org.nr: 556797-7268
Bolaget ska bedriva skeppsvarv och båtbryggeri, vinterförvaring, service och reparationer av fritidsbåtar och fartyg samt försäljning av tillbehör, extrautrustning och reservdelar avseende båtar samt därmed förenlig verk ...
Dalaspår AB
Org.nr: 556884-0879
Föremålet för bolagets verksamhet är att bedriva underhåll och byggnation av järnvägsspår samt därmed förenlig verksamhet.
El & Värme Falun-Borlänge AB
Org.nr: 559019-2323
Bolaget ska bedriva nyinstallation, service och underhåll inom el och värme, bedriva byggprojekt, äga och förvalta fastigheter och därmed förenlig verksamhet.
EXITUS EF
Org.nr: 769600-9708
Föreningen har till ändamål att främja medlemmarnas ekonomiska intressen genom ekonomisk verksamhet i vilken medlemmarna deltar genom egen arbetsinsats. Detta uppnås genom att medlemmarna bereds arbete i föreningen. Syft ...
G-M Glas AB
Org.nr: 556716-2721
Bolaget ska bedriva glasmästeri, byggnationer, reparationer och underhåll av fastigheter, bil- och skoterreparationer samt billackering och därmed förenlig verksamhet.
HSB FastighetsPartner i Dalarna AB
Org.nr: 556570-8046
Bolaget skall bedriva ekonomisk och teknisk förvaltning samt underhåll av fastigheter, utföra servicetjänster inom boende- och omsorgsområdet samt idka därmed förenlig verksamhet.
LEDREKLAM i Sverige AB
Org.nr: 556938-9850
Aktiebolaget ska bedriva försäljning och förmedling av reklamplatser, konsultationer inom reklam och marknadsföring, montering, service och underhåll av reklamskyltar, innovations- verksamhet, personaluthyrning och därme ...
Lustberget AB
Org.nr: 556622-8598
Bolaget skall bedriva underhåll och byggnation av järnvägsspår, plåtslageriarbeten, service av lastbilar och entreprenadmaskiner, uthyrning av förare till lastbilar och entreprenadmaskiner, handel med värdepapper, tillha ...
Spår 1435 AB
Org.nr: 556621-9035
Bolaget skall utföra underhåll och service av spårnätet (järnväg) i Sverige, även idka därmed förenlig verksamhet.
Stål och maskinteknik i Dalarna AB
Org.nr: 556892-7312
Föremålet för bolagets verksamhet är mekanisk verkstadsrörelse, service och underhåll, metallegoarbeten, konsultationer, maskinmontage inom bygg- och verkstadsindustrin samt uthyrning av maskiner i anslutning härtill och ...
Swedish Conveying Technology Hiss AB
Org.nr: 556798-6038
Bolaget ska bedriva konstruktion och tillverkning av maskindelar för transportutrustning, service, underhåll, reparationer och om- och nybyggnation av hissar, portar och rulltrappor samt därmed förenlig verksamhet.
Taksmide i Borlänge AB
Org.nr: 556638-0183
Bolaget skall bedriva reparation och underhåll av tak och förvalta värdepapper, ägande och förvaltande av fastigheter, uppfödning av hästar och travsportverksamhet samt därmed förenlig verksamhet.