Verksamhetsbeskrivningar för svenska företag

Underhåll i Bålsta

Bellego AB
Org.nr: 556573-8258
Bolaget skall bedriva konstruktion, montering testning och felsökning av kretskort och därtill förenlig verksamhet, utveckling, produktion, drift och underhåll av nätverksbaserade datorsystem för multimedia och smarta he ...
Brofri AB
Org.nr: 556632-5766
Bolaget skall bedriva förvaltning, underhåll och uthyrning av fastigheter samt teknisk utrustning samt därmed förenlig verksamhet.
Bålsta Elbyrå AB
Org.nr: 556947-4264
Bolaget ska bedriva verksamhet med installationer, service och underhåll av styr- och reglerutrustning samt därmed förenlig verksamhet.
Elteknikgruppen i Mälardalen AB
Org.nr: 556430-8426
Aktiebolaget ska bedriva verksamhet med installationer, service underhåll inom elinstallationsområdet.
Intuitive Surgical AB
Org.nr: 556824-6119
Bolaget skall tillhandahålla försäljning och marknadsförings- tjänster samt installation, reparation, underhåll och utbildning av kirurgiska system samt bedriva därmed förenlig verksamhet.
Maifa AB
Org.nr: 556990-1266
Installationer, felsökning och reparationer på elutrustningar. Reparation och underhåll av mekanisk utrustning. Fastighetsskötsel, värdepappershandel.
Maroell HB
Org.nr: 969686-4801
Underhåll och kontroll av analysinstrument. Handel med labatorie- och hälsoprodukter. Agenturverksamhet.
Micros fastighetstjänst AB
Org.nr: 556811-7088
Bolagets verksamhet består av - Fastighetsförvaltning (inköp, underhåll, förädling och försäljning av tomtmark och byggnader) -Värdepappershandel (köp och försäljning av aktier, optioner och andra värdepappershandlingar) ...
Peter Spolare AB
Org.nr: 556738-4887
Bolaget ska bedriva avloppsrensning, underhåll och sanering, organisationsutveckling inom miljö och kvalitet, samt därmed förenlig verksamhet.
SB Husvagnsservice AB
Org.nr: 556789-5569
Bolaget ska bedriva service, reparation och underhåll av husbilar, husvagnar och släpvagnar samt därmed förenlig verksamhet.
Täby Plast Produktion & Förvaltning AB
Org.nr: 556521-3344
Bolaget skall bedriva tillverkning och försäljning av vakuumformade och bockade plastprodukter, underhåll och förvaltning av jordbruksfastighet ävensom idka därmed förenlig verksamhet.
Ullevi Montage AB
Org.nr: 556576-9980
Bolaget skall utföra montage och service, underhåll av tekniska installationer i eller på byggnader, såsom altan- och balkongintäckningar, automatiska dörröppnare, fönsterrenoveringar, kontors- och miljöinredningar och ö ...
Waprec AB
Org.nr: 556844-6370
Bolaget skall bedriva verksamhet med svets och metallarbeten, mekaniska arbeten, reparationer samt fastighetsservice, underhåll samt därmed förenlig verksamhet.
Öbergs Mark & Väg AB
Org.nr: 556907-1458
Aktiebolaget ska bedriva anläggningsarbeten och fastighets- service, samt skötsel och underhåll av gator, vägar och grönytor.