Verksamhetsbeskrivningar för svenska företag

Underhåll i Arboga

AB Arboga Kraft & Ljus
Org.nr: 556552-8931
Bolaget ska utföra elinstallationer, styr- och reglerteknik samt service och underhåll.
Arboga Specialmaskiner AB
Org.nr: 556523-4910
Bolaget skall tillverka, försälja specialmaskiner och ge service och underhåll av verktygsmaskiner ävensom idka därmed förenlig verksamhet.
Börje Hagström AB
Org.nr: 556886-9118
Bolaget ska bedriva restaurangverksamhet samt bedriva underhåll inom flygsektorn och därmed förenlig verksamhet.
CP Kontakt AB
Org.nr: 556654-1297
Bolaget skall bedriva försäljning av produkter och anläggningar inom elbranschen. Konsultverksamhet inom eltekniskt område. Varuförmedling av produkter för elbranschen och industrin (såsom ventiler, motorer, filter). Ser ...
HS Pipe Control AB
Org.nr: 556814-7713
Bolaget ska bedriva service, underhåll och montage av fjärrvärme och fjärrkyla samt därmed förenlig verksamhet.
KarlErsgården M&C AB
Org.nr: 556890-7496
Föremålet för bolagets verksamhet är IT-verksamhet, konsultationer inom IT, ekonomi och redovisning, ledningsfunktion inom IT, lant- och skogsbruk inkl. uthyrning av boxplatser för hästar och ved'bränsleförsäljning, turi ...
Norlings Gräv & Spårservice AB
Org.nr: 556976-6149
Bolaget ska utföra grävtjänster inom väg och järnvägsanläggning samt underhåll och därmed förenlig verksamhet.
Stenqvist Installed HB
Org.nr: 916630-9212
KONSULT- OCH ENTREPRENADVERKSAMHET MED PROJEKTLEDNING, NYANLÄGGNING, REPARATION SAMT DRIFT OCH UNDERHÅLL AV INDUSTRIELLA ANLÄGGNINGAR OCH BYGGNADER
Stenröset HB
Org.nr: 969635-3383
Administrations- och redovisningstjänster. Rid- och hästverksamhet. Tillverkning, underhåll och försäljning av elektronikprodukter såsom mät-, styr-, kommunikationskort, programvara, verktygsmaski ner och bilar samt fins ...
Stephan Olsen Åkeri AB
Org.nr: 556566-3605
Bolagets verksamhet är att driva åkerirörelse med lastbilstransporter samt utföra reparationer och underhåll av fordorn och därmed förenlig verksamhet.
Sundry Consulting Sweden AB
Org.nr: 556768-7891
Bolagets verksamhet är att hjälpa telekomföretag med att utveckla organisationer, processer och verktyg för utbyggnad, drift och underhåll av telekomnät samt utföra nödvändiga tjänster för denna utbyggnad. Bolaget ska oc ...
TopDown Systems Sweden AB
Org.nr: 556872-2077
Bolaget ska i första hand bedriva konsultverksamhet, projekt- ledning, utbildning, utveckling, tillverkning, förvaltning, marknadsföring och försäljning av elektronik med tillhörande programvara och i vissa fall även mek ...
Valöns Alltjänst AB
Org.nr: 556441-6518
Bolaget skall bedriva entreprenad, arbeten och konsulting inom sjötrafikområdet Hjälmaren samt utföra reparationer och underhåll härtill samt uthyrning av personal.
Vulkarna i Arboga AB
Org.nr: 556301-0189
Bolaget skall bedriva service, underhåll och montage av transportband samt därmed förenlig verksamhet.
WiMa Propulsion AB
Org.nr: 556609-5740
Bolaget skall Underhåll och reparation av gasturbiner med tillhörande växlar och hjälpsystem. Framtagning av koncept för framdrivningssystem - elgenererinssystem samt montering till kompletta enheter. Teknisk konsultatio ...