Verksamhetsbeskrivningar för svenska företag

Underhåll i Alingsås

AB Sprängsotning
Org.nr: 556719-2769
Bolaget ska bedriva konsultarbeten inom sophantering främst underhåll och service av förbränningsanläggningar samt därmed förenlig verksamhet.
Alingsås Bandtransport & Miljöservice AB
Org.nr: 556774-1995
Bolaget ska bedriva besiktning, konsultation, utbildning, reparation, underhåll, service, utveckling samt försäljning av bandtransportutrustning och utrustning för den inre miljön, företrädesvis utrustning för dammbekämp ...
AW Sterilization Technologies AB
Org.nr: 556932-1648
Aktiebolaget ska utföra service och underhåll av linjära acceleratorer med en energi av 5 - 20 MeV, design av strål- skydd vid joniserad strålning, revision av tillverkningsenheter för medicintekniska produkter enligt gä ...
Bälinge Ventilation AB
Org.nr: 556956-9139
Bolaget skall bedriva installation, reparation och underhåll av ventilations- och luftkonditioneringsutrustning samt ledningar och obligatoriska ventilationskontrollbesiktningar OVK samt annan därmed förenlig verksamhet.
Candidator AB
Org.nr: 556537-9731
Aktiebolaget ska bedriva konsult- och utbildningsverksamhet inom IT, tillverkning, försäljning, uthyrning och underhåll av datorer, försäljning, uthyrning och utveckling av dataprogram, samt därmed förenlig verksamhet.
CTS Climate Test Systems AB
Org.nr: 556608-3266
Bolaget skall bedriva försäljning och underhåll av laboratorieutrustning såsom miljöprovningskammare samt därmed förenlig verksamhet.
Edsås träd och underhåll AB
Org.nr: 556794-7907
Aktiebolagets verksamhet är träd- och skogsvård, vägunderhåll, trädgårdsarbete samt utbildning inom skogsvård. Transporter inom bygg och anläggningssektorn samt därmed förenlig verksamhet. Bolaget ska även bedriva uthyrn ...
Energi Comfort Alingsås KB
Org.nr: 916896-3701
Elektronik-installationer samt underhåll av satellitutrustningar och navigationselektronik för bla båtar. VVS försäljning av värmepumpar, installation av densamma på rörsidan samt elinstallation, även försäljning av vitv ...
Gullvivan EF
Org.nr: 764000-0217
Föreningen har till ändamål att främja medelmmarnas ekonomiska intressen genom att svara för yttre underhåll av medlemmarnas fastigheter, gällande ytterväggarnas putsade ytor och husens yttertak samt stup- och hängrännor ...
Ingenjörsfirma Roger Löfgren AB
Org.nr: 556896-8944
Företaget ska 1 Bedriva konsultverksamhet inom el, mät och reglerteknik, innefattande bland annat service, underhåll och programmering av ställverk, styrsystem. Rådgivning i frågor inom - Elkraftteknik - Instrumentutrus ...
JS Entreprenad Alingsås HB
Org.nr: 969710-8463
Renovering, skötsel, underhåll samt byggnation av fastigheter samt äga och förvalta fast och lös egendom jämte där med förenlig verksamhet.
JS i ALINGSÅS AB
Org.nr: 556913-8166
Bolagets verksamhet ska vara att utföra renovering, skötsel, underhåll och byggnation av fastigheter samt äga och förvalta fast och lös egendom jämte därmed förenlig verksamhet.
Loipart AB
Org.nr: 556651-6406
Aktiebolagets verksamhet utgörs av produktförsäljning av storköksutrustning samt underhåll av dessa. Verksamheten är riktad mot professionella användare inom sjöfartsbranschen.
Luft & Skorstensteknik i Alingsås AB
Org.nr: 556680-9934
Bolagets verksamhet skall vara att utföra ventilationsbesiktningar och underhåll av ventilation, reparation och underhåll av fastigheter, försäljning av kaminer och spisar, samt därmed förenlig verksamhet.
Simmenäs tomtägareförening ek. för.
Org.nr: 764000-1272
Föreningens ändamål är att i alla avseenden bevaka medlemmarnas ekonomiska och andra gemensamma intressen och utgöra ett organ vid förhandlingar för dess räkning med statliga och kommunala myndigheter och institutioner s ...
Tillskott Alingsås ek. för.
Org.nr: 769624-0287
Föreningen har till ändamål att främja medlemmarnas ekonomiska intressen genom att ta tillvara förmågor, talanger och idéer hos människor genom att utveckla och driva näringsverksamhet för det lokala samhällets behov, me ...
Ventilation & Sotning Alingsås AB
Org.nr: 556924-7785
Bolaget ska bedriva besiktning och underhåll av ventilation och skorstenar, ventilations- och sotningsarbeten, reparation och underhåll av fastigheter samt bedriva därmed förenlig verksamhet.
Yolean AB
Org.nr: 556960-4159
Bolaget ska bedriva forskning, utveckling, köp, försäljning, och underhåll av mjukvara samt därtill hörande utrustning, att tillhandahålla rådgivning och utbildning samt lämna tjänster i anslutning därtill, ävensom härti ...