Verksamhetsbeskrivningar för svenska företag

Tvålar i Ängelholm

Terra Midi AB
Org.nr: 556762-7491
Bolaget ska bedriva import och försäljning av tvålar samt annan därmed förenlig verksamhet.