Verksamhetsbeskrivningar för svenska företag

Tunga fordon i Växjö

Biltransport Service Sverige AB
Org.nr: 556906-4164
Aktiebolagets verksamhet ska vara att bedriva handel med reservdelar samt bedriva reparationer, ombyggnad och service på biltransporter. Bolaget ska bedriva allmänna reparationer samt rekonditionering av fordon samt foli ...
C johansson Växjö AB
Org.nr: 556913-4587
Bolaget skall bedriva åkeri med egna bilar, uthyrning av personal, handel med tunga fordon samt entreprenadmaskiner, handel med fastigheter, handel med värdepapper samt därmed förenlig verksamhet.
RoPeC Resources HB
Org.nr: 969759-5131
Föremål för företagets verksamhet är, personalutveckling och utbildning inom industri, transportnäring och sjöfart. Drift och underhåll av fartyg, tunga fordon, fastigheter, turist- och industrianläggningar. Handel med f ...
Släpservice i Växjö AB
Org.nr: 556963-5468
Bolaget skall bedriva service, reparation och specialkonstruktioner av tunga fordon. Erbjuda offerter, teknisk hjälp och rådgivning inom branschen samt idka handel med värdepapper, fastigheter och fastighetsförvaltning o ...
TCJ Växjö AB
Org.nr: 559016-7051
Transporter med egen lastbil samt andras lastbilar, transportförmedling, personaluthyrning, handel med tunga. Fordon, handel med bilar och mc, handel med värdepapper och fastigheter.