Verksamhetsbeskrivningar för svenska företag

Tunga fordon i Varberg

C-R Johanssons Åkeri AB
Org.nr: 556133-1744
Bolaget skall bedriva åkerirörelse och trafikutbildning för tunga fordon samt ADR-utbildning, samt därmed förenlig verksamhet.
S.S. Bärgaren AB
Org.nr: 556617-7159
Bolaget skall bedriva bärgning av lätta och tunga fordon, reparationer samt handel med fordon och därmed förenlig verksamhet.