Verksamhetsbeskrivningar för svenska företag

Tunga fordon i Sundsvall

Berners Tunga Fordon AB
Org.nr: 556648-0983
Bolaget ska bedriva försäljning av motorfordon jämte reservdelar och tillbehör till motorfordon ävensom bedriva reparationsverk- stad för motorfordon samt bedriva därmed förenlig verksamhet.
ellbe Lastbilsinredningar i Sundsvall AB
Org.nr: 556834-0748
Föremålet för bolagets verksamhet är att bedriva försäljning och tillverkning av bilinredningar, sadelmakeri, tapetserarverksamhet, arbetsmiljöutveckling avseende tunga fordon, fastighetsförvaltning samt idka därmed före ...
Fermgruppen Fordonsteknik AB
Org.nr: 556929-7129
Bolaget ska bedriva verksamhet inom service av tunga fordon, påbyggnationer, försäljning av tillbehör i anslutning härtill, äga och förvalta värdepapper samt fastigheter, äga och förvalta fast och lös egendom samt även i ...
Tunga Verksta'n i Sundsvall AB
Org.nr: 556935-8376
Bolaget skall bedriva reparationsverkstad för motorfordon, kranar samt påbyggnationer, vidare skall bolaget bedriva försäljning av kranar och lyftar, uthyrning av personal och fordon samt därmed förenlig verksamhet.