Verksamhetsbeskrivningar för svenska företag

Tunga fordon i Östersund

Adway Express AB
Org.nr: 556735-7107
Föremålet för bolagets verksamhet är att producera och sälja sidounderkörningsskydd för tunga fordon och därtill tillkommande kringutrustning samt idka därmed förenlig verksamhet.
Berners Tunga Fordon Fastighet AB
Org.nr: 556915-7109
Bolaget ska idka fastighetsförvaltning samt därmed förenlig verksamhet.
Haraldssons Tunga Fordon AB
Org.nr: 556801-4509
Bolaget skall bedriva handel med fordon och tillhörande utrustning, bedriva verkstad samt därmed förenlig verksamhet.
ÖLAB Fastighets AB
Org.nr: 556218-9083
Bolaget skall bedriva verksamhet inom service av tunga fordon, påbyggnationer, försäljning av tillbehör, äga och förvalta fast och lös egendom samt även idka annan därmed förenlig verksamhet.
Östersunds Lastbilsservice AB
Org.nr: 556230-6067
Bolaget ska bedriva verksamhet inom service av tunga fordon, påbyggnationer, försäljning av tillbehör, äga och förvalta fast och lös egendom samt även idka annan därmed förenlig verksamhet.