Verksamhetsbeskrivningar för svenska företag

Tunga fordon i Kungsängen

Svensk Åkeri AB
Org.nr: 556473-3151
Aktiebolaget ska bedriva vägtransport, godstrafik, uthyrning av tunga fordon'personbilar samt städ.