Verksamhetsbeskrivningar för svenska företag

Tunga fordon i Köping

BGL i Köping AB
Org.nr: 556241-0570
Aktiebolaget ska bedriva handel med truckar, väg- och byggnadsentreprenadmaskiner, tunga fordon.
Svenska Automotive Trading AB
Org.nr: 556632-0635
Aktiebolagets verksamhet ska vara att försälja AC material, import av AC material och därmed förenlig verksamhet. Vidare ska aktiebolaget bedriva bilbärgning och assistanceservice för såväl lätta som tunga fordon.