Verksamhetsbeskrivningar för svenska företag

Tunga fordon i Haninge

Hylast AB
Org.nr: 556393-8447
Bolaget skall idka reparations- och smidesarbeten på tunga fordon, åkeriverksamhet samt tillverkning av plogar ävensom idka därmed förenlig verksamhet.