Verksamhetsbeskrivningar för svenska företag

Tunga fordon i Hägersten

ClearCar AB
Org.nr: 556862-8290
Bolaget ska bedriva teknisk provning och analys av tunga och lätta fordon och därmed förenlig verksamhet.