Verksamhetsbeskrivningar för svenska företag

Tunga fordon i Gällivare

BIMAR i Norr AB
Org.nr: 556575-5948
Bolaget ska bedriva försäljning av fritidsprodukter såsom mopeder och fyrhjulingar, försäljning av datorer, datatillbehör och elektronikprodukter, försäljning och uthyrning av tunga maskiner och fordon, företrädesvis hju ...
Gällivare Tunga Rep AB
Org.nr: 559002-3791
Bolaget skall bedriva reparationer av tunga fordon samt övriga fordon, mekaniska arbeten inom industri, personaluthyrning och därmed förenlig verksamhet.
P A Hydraulservice AB
Org.nr: 556266-8698
Bolaget skall bedriva försäljning och service av hydrauldetaljer samt reparationer av tunga fordon, ävensom idka därmed förenlig verksamhet.
S o G Karlssons LastM & Åkeri AB
Org.nr: 556857-2738
Bolaget ska bedriva godstransporter med tunga fordon, markentre- prenader samt förvaltning av värdepapper.