Verksamhetsbeskrivningar för svenska företag

Tryck i Växjö

APe-tryck AB
Org.nr: 556579-1117
Bolaget skall bedriva verksamhet inom tryckeri och bokbinderi som tryckning, stansning, falsning, skärning och andra bokbinderiarbeten.
Falingo AB
Org.nr: 556803-6676
Bolaget ska bedriva reklam- och mediaproduktioner främst web , tryck, film och form, utbildningsverksamhet inom fysiska utbildningar, distansutbildningar, fortbildningskurser, föreläsningsverksamhet, workshops, konferens ...
GPC Tryck AB
Org.nr: 556857-8966
Bolaget ska bedriva tryckarbeten, repro- och montagearbeten inom grafisk verksamhet samt även idka därmed förenlig verksamhet.
M & J Trusted Marketing KB
Org.nr: 969775-6725
Bedriva import, export, agenturverksamhet, detaljhandel, partihandel, postorder, internethandel, förmedling och försäljning av varor inrikes och utrikes med barnkläder, damkläder, datorer, program, data- och tv-spel, fot ...
Readly International AB
Org.nr: 556912-9553
Bolaget skall självt eler genom dotterbolag bedriva konsult- verksamhet inom områdena internet (produktion och underhåll av webbsidor och databaser), reklam, media och kommunikation (produktion och distribution och försä ...
Treudden Transport AB
Org.nr: 556468-7555
Bolaget ska bedriva persontransporter, budtransporter, godstransporter, researrangemang, tryck och reklamverksamhet och därmed förenlig verksamhet.