Verksamhetsbeskrivningar för svenska företag

Tryck i Västra frölunda

Dajiyuan Sverige Media ek. för.
Org.nr: 769614-2608
Föreningen har till ändamål att främja medlemmarnas ekonomiska intressen genom att bedriva nyhetsproduktion och samt därmed förenliga verksamheter. Materialet publiceras som internet- tidning eller i tryck. I föreningens ...
RDR5 Design AB
Org.nr: 556672-4588
Bolaget ska bedriva konsultverksamhet inom grafisk formgivning, kommunikation och redaktionell utveckling inom tryck och digital media, samt därmed förenlig verksamhet.
Åke Edwardson Media AB
Org.nr: 556620-7774
Bolaget skall bedriva publicistisk verksamhet, utgivande av författade verk i tryck, virtuell och filmatiserad form samt därmed förenlig verksamhet.