Verksamhetsbeskrivningar för svenska företag

Tryck i Uppsala

Acemcon AB
Org.nr: 556801-5928
Bolaget ska arrangera internationella konferenser, kongresser, mässor, utbildningar och möten samt ge ut olika typer av skrifter elektroniskt och i tryck. Bolaget skall även bedriva konsultverksamhet inom bioteknisk fors ...
Bostadsguiden i Uppsala EF
Org.nr: 769610-2115
Föreningen har till ändamål att främja medlemmarnas ekonomiska intressen genom att bedriva marknadsföring för fastighetsmäklar- företag i vilka registrerade fastighetsmäklare bedriver mäklarverksamhet. Marknadsföringen s ...
Conny & Mats reklam & tryck AB
Org.nr: 556602-1878
Bolaget skall bedriva reklam och tryckverksamhet och därmed förenlig verksamhet.
Crossmedia communications Europe AB
Org.nr: 556621-6213
Bolaget ska bedriva produktion och utgivning av information- och reklammedia i tryck och via internet, samt handel med värdepapper och därmed förenlig verksamhet.
Fyris-Tryck AB
Org.nr: 556110-8555
Bolaget ska bedriva tryckeriverksamhet samt idka därmed förenlig verksamhet.
Göran Huldtgren AB
Org.nr: 556081-1373
Bolaget skall direkt eller genom indirekt genom ägande i andra företag: a) äga och förvalta mark, fastigheter, värdepapper och annan fast eller lös egendom b) bedriva handel med kemisk-tekniska produkter c) bedriva tillv ...
Laxen Sportpriser AB
Org.nr: 556836-7212
Bolaget ska bedriva tillverkning och handel med sportpriser, lotter, lotterivinster, biljetter, fyrverkerier, presenter, souvenirer, sportutrustning, profilprodukter och skyltar, samt gravyr, brodyr, print, tryck och där ...
LUKA AB
Org.nr: 556617-5203
Bolaget skall bedriva marknadsföring och handel med tryck- och temperaturmätningsinstrument för industrin samt därmed förenlig verksamhet.
Nina Tryck AB
Org.nr: 556728-6777
Bolaget ska bedriva tryckeri- och bokförlagsverksamhet samt därmed förenlig verksamhet.
Permacon AB
Org.nr: 556621-0851
Aktiebolagets verksamhet ska vara bokföring, redovisning, ekonomitjänster, ekonomisk rådgivning, redovisning och utbildning samt därmed förenlig verksamhet. Personaluthyrning och därmed förenlig verksamhet. Förvaltning a ...
Sandbro Lantbruks AB
Org.nr: 556184-9125
Bolaget skall direkt eller indirekt genom ägande i andra företag: a) bedriva tillverkning och handel med dekorativa tryck, kort, kalendrar, almanackor, tavlor, ramar, presentartiklar och övriga pappersprodukter samt där ...
Sandbro Trading AB
Org.nr: 556243-9843
Bolaget skall direkt eller indirekt genom ägande i andra företag: a) bedriva handel med kemisk-tekniska produkter b) bedriva tillverkning och handel med dekorativa tryck, kort, kalendrar, almanackor, tavlor, ramar, prese ...
Scandecor Marketing AB
Org.nr: 556087-5303
Bolaget skall direkt eller indirekt genom ägande i andra företag a) Bedriva tillverkning och handel med dekorativa tryck, kort, kalendrar, almanackor, tavlor, ramar, presentartiklar och övriga pappersprodukter samt därt ...
Scandecor Sweden AB
Org.nr: 556186-3951
Bolaget skall direkt eller indirekt genom ägande i andra företag: a) bedriva tillverkning och handel med dekorativa tryck, kort, kalendrar, almanackor, tavlor, ramar, presentartiklar och övriga pappersprodukter samt därt ...
Slice of Soup AB
Org.nr: 556863-6061
Bolaget ska bedriva verksamhet med spelutveckling för mobila enheter såsom mobiltelefoner och surfplattor och därmed förenlig verksamhet. Bolagets sekundära verksamheter är konsultjobb inom dataspelbranschen, webutveckli ...
Unique Dogs & Horses i Uppsala AB
Org.nr: 556850-3857
Bolaget ska bedriva hunddagis, erbjuda service till hund och hästägare samt försäljning av produkter samt utbildning av häst och hund och dess ägare, klubb och företagsprofilering med tryck och brodyr samt därmed förenli ...
Visuell Marknadsföring i Sverige AB
Org.nr: 556722-1311
Aktiebolagets verksamhet ska vara att bedriva import av tryck- media, tryck- och företagsprofilprodukter samt konsultverksamhet inom marknadsföring jämte därmed förenlig verksamhet.