Verksamhetsbeskrivningar för svenska företag

Tryck i Täby

Andreas Funke Trade & Consult AB
Org.nr: 556981-9021
Aktiebolaget ska bedriva handel med förbrukningsvaror och maskiner samt rådgivning och konsultverksamhet rörande teknologi inom grafiska branschen främst tryck- och förpackningsindustrin inom Europa i synnerhet Sverige, ...
ELIT Instrument AB
Org.nr: 556318-3085
Föremålet för bolagets verksamhet är att sälja mätinstrument och komponenter inom tryck och temperatur, sensorer och bänksystem samt buntband till industrin och därmed förenlig verksamhet.
Marita Dahl Original & Form AB
Org.nr: 556969-9001
Bolaget har till föremål för sin verksamhet att utföra konsultjänster inom reklam och marknadsföring med inriktning på material för tryck och webb, äga och förvalta värdepapper och fast egendom samt idka därmed förenlig ...
Måns Lennstrand Produktion AB
Org.nr: 559007-7946
Bolaget ska bedriva verksamhet inom fotografi och konst. Detta innefattar fotografering, redigering av bilder, tryck av bilder, övrig hantering av bildmaterial, undervisning inom fotografering samt försäljning av fotogra ...
NS tryck AB
Org.nr: 556471-1264
Aktiebolaget skall bedriva tryckeriverksamhet.
ROHAB AB
Org.nr: 556779-7690
Bolaget har till föremål för sin verksamhet att utföra konsulttjänster inom markndsföring, tryck- och profilförsäljning, äga och förvalta värdepapper och fast egendom samt idka därmed förenlig verksamhet.
sthlmfashion HB
Org.nr: 969684-7087
Konsultverksamhet inom reklam & PR och modedesign och handel med kläder samt därmed förenlig verksamhet. Byggbranschen innebärande hantverk som målning, snickeri och reparationer. Reklamverksamhet, försäljning av byggtjä ...
TADA AB
Org.nr: 556656-4273
Bolaget skall bedriva konsultverksamhet och produktutveckling inom IT-området, handel och design inom inredning, textilform- givning, konfektion och mode, produktion av skisser, tryck och orginalteckningar för tidningar ...
Täby-Tryck AB
Org.nr: 556322-9029
Bolaget skall driva tryckeri och förlagsverksamhet, försäljning av kontorsmaterial m m, samt därmed förenlig verksamhet.