Verksamhetsbeskrivningar för svenska företag

Tryck i Sundbyberg

Adigi Reklam & Tryck AB
Org.nr: 556694-7353
Bolaget ska bedriva grafisk produktion såsom desktop-publishing, trycksaksframställning, kopiering, text- och bildbehandling, kontorsservice, reklambyrå samt därmed förenlig verksamhet.
HBet Bokförlaget bärarna
Org.nr: 969764-8401
Bokförlag - försäljning av böcker digitalt samt i tryck. Försäljning av verktyg för att kunna testa kompetensnivå inom specifika ämnen. Försäljning av teknikprodukter för att underlätta inlärning i specifika ämnen.
Wima Tryck i Solna AB
Org.nr: 556184-5024
Bolaget skall bedriva grafisk produktion samt utöva därmed förenlig verksamhet.