Verksamhetsbeskrivningar för svenska företag

Tryck i Strängnäs

Bitbound AB
Org.nr: 556827-8781
Aktiebolaget ska bedriva systemutveckling, systemdesign, programmering, webbdesign, spelutveckling, IT-support, utbildning, sång vid högtider, försäljning och tryck av beklädnadsvaror, inneha och idka handel med fastighe ...
Grafoma Tryck & Design AB
Org.nr: 556778-2304
Bolagets verksamhet ska vara att utföra grafiska arbeten, grafisk formgivning samt försäljning av grafiska produkter jämte därmed förenlig verksamhet.
Vanadis Beverage HB
Org.nr: 969604-4560
Import och försäljning av drycker och komplementprodukter till dessa, företrädesvis dricksglas med tryck på, underlägg och tabletter, kortfristig värdepappershandel samt därmed förenlig verksamhet.