Verksamhetsbeskrivningar för svenska företag

Tryck i Stora höga

Segerstads Bruk AB
Org.nr: 556566-0957
Bolaget ska bedriva tillverkning av metall- och bilverkstadsprodukter samt tillverkning av wellpapp och displaymontrar med tryck, förädling av textilavfall jämte därmed förenlig verksamhet.