Verksamhetsbeskrivningar för svenska företag

Tryck i Solna

Amo-Tryck AB
Org.nr: 556093-8796
Bolaget skall idka tryckerirörelse samt köp, försäljning och förvaltning av värdepapper och bedriva därmed förenlig verksamhet.
Papper & Tryck i Solna AB
Org.nr: 556664-0354
Föremålet för bolagets verksamhet skall vara tryckeriverksamhet samt därmed förenlig verksamhet.
Tre P-Plast Sweden AB
Org.nr: 556842-6372
Aktiebolaget ska bedriva försäljning och tillverkning av special- tillverkade plastprodukter såsom plastfickor, plastfodral och plastpärmar i olika storlekar med eller utan tryck samt även för- säljning av lagringsmedia, ...
unitedprint.com Sverige AB
Org.nr: 556711-5687
Bolaget skall bedriva verksamhet som tryckagentur, framställa och distribuera tryck- och grafiska produkter av vilket slag det vara må med undantag för hantverksmässigt framtagna produkter samt därmed förenlig verksamhet ...
Walldorf Media AB
Org.nr: 556970-7127
Aktiebolaget ska ägna sig åt grafisk design och produktion, konsultverksamhet inom formgivning, tryck och digitala medier samt konsultverksamhet inom marknadsföring. Journalistiska och fotografiska uppdrag på frilansbasi ...