Verksamhetsbeskrivningar för svenska företag

Tryck i Sandviken

Lockefall Media HB
Org.nr: 969769-7598
Produktionsbolag inom Media och IT med mål att producera och sälja foto, film och musik, samt erbjuda privatpersoner och företag olika IT lösningar för att utveckla och underlätta deras arbete och ideer. Vi har även som ...
Sjöström&Wiman HB
Org.nr: 969756-3618
Företaget ska skapa produkter för webb och tryck som hemsidor, logotyper och trycksaker.
Tryck Partner International i Gästrikland AB
Org.nr: 556503-5549
Bolaget bedriver försäljning och konsultverksamhet inom den grafiska branschen samt därmed förenlig verksamhet. Bolaget skall även äga och förvalta värdepapper.