Verksamhetsbeskrivningar för svenska företag

Tryck i Östersund

Dau Tryck i Östersund AB
Org.nr: 556033-2768
Bolaget ska bedriva tryckning av böcker och övriga trycksaker ävensom idka annan därmed förenlig verksamhet.
Inkprint promotion / splendido HB
Org.nr: 969692-0827
Duplicering av musik, CD, DVD, ce-rom. Produktion av trycksaker, produktion av t-shirts, kampanjknappar och plektrum med tryck.
Internetmediagruppen Sverige AB
Org.nr: 556593-7165
Föremålet för bolagets verksamhet är tillverkning av internet- och intranätlösningar, driva webhotell, erbjuda tryck- reklam och marknadsföringtjänster, support och bedriva utbildningar. Handel med värdepapper, äga och f ...
Snörike Invest Östersund AB
Org.nr: 556256-8955
Bolaget skall bedriva konsultverksamhet med inriktning på företagsledningstjänster och administrativa tjänster, uthyrning av kontorsinventarier och tryck'brodyrmaskiner, fastighetsförvaltning, värdepappersförvaltning, fö ...