Verksamhetsbeskrivningar för svenska företag

Tryck i Örebro

Artami HB
Org.nr: 969651-5908
Konstnärlig verksamhet, företrädesvis framställning av målningar, grafik och tryck, studieverksmahet samt försäljning av konst.
Bära & Skapa AB
Org.nr: 556821-6831
Bolaget skall bedriva utformning, tryck och distribution av reklam samt därmed förenlig verksamhet.
Rednilom HB
Org.nr: 916577-2030
Handel med profilprodukter, med profilprodukter avses produkter som kan förses med något tryck med ett företags logotype.
Squidpix AB
Org.nr: 556887-4167
Företaget Squidpix kommer att syssla med bildretuschering, friläggning av bilder, reproduktion av bilder, grafiska element, fotomanipulationer, reparation och återskapande av gamla foton negativ, avancerade masker och ba ...
Stefan Johansson Marknadsföring i Örebro AB
Org.nr: 556621-9696
Aktiebolaget ska bedriva utformning, tryck och distribution av reklam, restaurang- och hotellverksamhet, förvaltning av värdepapper samt därmed förenlig verksamhet.
STLSKR BERGSLAGEN AB
Org.nr: 556764-7705
Föremålet för bolagets verksamhet är produktiion av helhetslösning för dem som vill profilera sig visuellt. Detta gör vi genom att: -Producera musik-, reklam-, promotionvideo -Erbjuda fotografi inom områdena: identitet, ...
Trio Tryck AB
Org.nr: 556304-3008
Bolaget skall bedriva tryckerirörelse inom kontor och handel samt vissa publikationer, handel med fast egendom, handel med värdepapper ävensom idka därmed förenlig verksamhet.
V-TAB Örebro AB
Org.nr: 556320-2216
Bolaget skall bedriva tryckerirörelse, utföra tryck- och konsultuppdrag inom området information och reklam samt äga och förvalta fast och lös egendom jämte idka därmed förenlig verksamhet.