Verksamhetsbeskrivningar för svenska företag

Tryck i Norsborg

FA Försäljning AB
Org.nr: 556751-3881
Bolaget ska bedriva försäljning av olika tälttyper, tillbehör och reservdelar till tält, försäljning av markandsföringsytor på tält och andra mobila exponeringsytor samt försäljning av tryck i samband med tält eller andr ...
Friska Tryck i Stockholm AB
Org.nr: 556690-6250
Bolaget ska bedriva grafisk produktion, friskvård och redovisningsbyrå.
Rapid - Tryck AB
Org.nr: 556062-6904
Bolaget skall idka boktryckerirörelse.
SIB-Tryck Holding AB
Org.nr: 556639-7138
Bolaget skall bedriva grafisk produktion och kommunikation ävensom idka därmed förenlig verksamhet.