Verksamhetsbeskrivningar för svenska företag

Tryck i Nässjö

De - Max Svenska AB
Org.nr: 556488-2743
Bolaget skall bedriva konstruktion och försäljning av test- och dokumentationsutrustning såsom tryck-, läckage-, pulsationstester samt termisk chock och belastningsutrustning samt därmed förenlig verksamhet.
Reklamia i Nässjö AB
Org.nr: 556218-4795
Bolaget skall bedriva framställning av reklammaterial, tryck- saker samt försäljning och uthyrning av ljud- och ljusanläggning och därmed förenlig verksamhet.
SVEMAX Konsult AB
Org.nr: 556489-9283
Bolaget skall bedriva konsultation och försäljning av produkter inom test- och dokumentationsutrustning såsom tryck-, läckage-, pulsationstester företrädesvis inom tillverkningsindustrin samt därmed förenlig verksamhet.