Verksamhetsbeskrivningar för svenska företag

Tryck i Mölndal

AB Qualitrol AKM
Org.nr: 556312-4048
Bolaget skall tillverka och försälja instrument för tryck- och temperaturmätning, ävensom idka därmed förenlig verksamhet.
Kollmorgen AB
Org.nr: 556116-6355
Bolaget ska tillverka och försälja instrument för tryck- och temperaturmätning, produkter inom elbranschen, förvalta fast och lös egendom samt äga aktier ävensom idka därmed förenlig verksamhet.
Kollmorgen Holding Company AB
Org.nr: 556582-4488
Bolaget skall tillverka och försälja instrument för tryck- och temperaturmätning, produkter inom elbranschen, förvalta fast och lös egendom samt äga aktier ävensom idka därmed förenlig verksamhet.
Mölndals Tryck & Stans AB
Org.nr: 556981-9195
Aktiebolaget ska bedriva grafisk produktion.
Paul Holmström Management AB
Org.nr: 556513-4904
Bolaget skall bedriva konsultationer inom företagsledning, ledarskap, organisations, pedagogisk och marknadsföring, ha publicerande verksamhet i såväl tryck som elektronisk media inom ovanstående områden, agera närverkso ...
Tellect Design KB
Org.nr: 969750-5858
Tillverkning av dekaler, samt tryck på kläder. Även viss reklamfotograferng. Hushållsnära tjänster, företagsstädning, fönsterputsning.