Verksamhetsbeskrivningar för svenska företag

Tryck i Lund

Caprivi HB
Org.nr: 969616-5043
Konsultverksamhet inom medicin och kultur. Bokutgivning, bokförsäljning, handel med böcker och andra varor ( företrädesvis tryck, konst- och dekorationsföremål.
CKLD bildbearbetning för professionellt bruk
Org.nr: 600218-XXXX
bildbearbetning för professionellt bruk innefattar retusch, restaurering och bearbetning av fotografier som behöver speciell omsorg för att kunna användas till utställning, i tryck eller för andra användningar då bildkva ...
Expoflex AB
Org.nr: 556843-5225
Aktiebolaget ska bedriva verksamhet inom reklam, web, foto, profilering, dekor och tryck samt försäljning av kläder, present- artiklar, klockor och accessoarer via internet och fysiskt och därmed förenlig verksamhet. Bol ...
Frökenlöken EF
Org.nr: 769625-5830
Föreningen har till ändamål att främja medlemmarnas ekonomiska intressen genom att designa, tillverka, marknadsföra och sälja silversmycken samt grafiska tryck. Föreningen ska värna om hantverket och kommer på detta vis ...
Pixly AB
Org.nr: 556985-5645
Bolaget skall bedriva försäljning av konsulttjänster och produkter inom grafisk design och därmed förenlig verksamhet. Skapande av material för användning i digitala kanaler och tryck. Webbsidor, mobila plattformar, intr ...
Sandby Mosse Huvudledning för vatten EF
Org.nr: 769627-7032
Föreningen har till ändamål att främja medlemmarnas ekonomiska intressen genom att på ett kostnadseffektivt och lämpligt tekniskt sätt vidaredistribuera vatten från huvudleverantör. Detta under upprätthållande av god kva ...
Skolevägen på Sandby Mosse Biledning för Vatten EF
Org.nr: 769627-9897
Föreningen har till ändamål att främja medlemmarnas ekonomiska intressen genom att på kostnads effektivt och lämpligt tekniskt sätt vidaredistribuera vatten från Huvudledningen, Sandby Mosses Huvudledning för Vatten Ekon ...
slice of life AB
Org.nr: 556957-9021
Bolagets verksamhet är att bedriva produktion av blogg- och communityfunktioner, mobila webblösningar och webb-TV, produktion av tidsskrifter via Internet försäljning av konst tryck samt därmed förenlig verksamhet.
TCB IT & Development AB
Org.nr: 556930-1673
Föremålet för bolagets verksamhet är design och utveckling av hemsidor och webbapplikationer, utveckling och formgivning av programvara och applikationer för stationära datorer och mobila enheter, att erbjuda tjänster in ...